Skoči na vsebino

Organizacije z razvojnim potencialom

NVO z razvojnim potencialom ste tiste razvojno naravnane organizacije, ki želite svojo dejavnost širiti in dvigniti na višji nivo, ob enem pa imate za to dobro vzpostavljene temelje in priložnosti v okolju.

Kaj ponujamo:

  • najmanj 6 ur mentorske podpore (individualna srečanja, svetovanja, podpora pri doseganju konkretnega cilja),
  • usmerjena usposabljanja, namenjena le NVO z razvojnim potencialom, na teme strateškega razvoja, promocije, vpeljevanja tržnih aktivnosti itd.,
  • pomoč pri izpolnjevanju matrice ob vstopu in zaključku dvoletnega sodelovanja v konceptu – z matrico določimo stanje organizacije, prioritetne cilje in področja, kjer želite napredovati.

Od vas pričakujemo:

  • vsaj 24 ur sodelovanja (preko mentorstva, svetovanj, usposabljanj in delavnic),
  • napredek na izbranem področju.
V preteklem letu in pol je v konceptu sodelovalo več kot 15 organizacij, ki so tekom mentorstva nadgradile svoje delovanje z novo storitvijo, strateškim načrtom ali na kakšnem drugem področju organizacijskega delovanja.

V nov krog koncepta NVO z razvojnim potencialom smo za naslednji dve leti (do septembra 2023) sprejeli dodatnih 7 nevladnih organizacij.

V kolikor se najdete v zgornjem opisu, se še zmeraj lahko prijavite  na tej povezavi.