Skoči na vsebino

Predstavitev projekta

Stičišče Središče

Stičišče nevladnih organizacij osrednjeslovenske regije 2019-2023

Zavod Nefiks je bil uspešen pri prijavi na Javni razpis za podporno okolje za razvoj nevladnih organizacij 2019-2023,  ki ga je objavilo Ministrstvo za javno upravo v Uradnem listu RS, št. 48/19. 

Naziv projekta: Stičišče Središče

Nosilec projekta: Zavod Nefiks
Projektni partner: Društvo Sinica

Projekt sofinancira: Ministrstvo za javno upravo iz Sklada za NVO v okviru Javnega razpisa za podporno okolje za razvoj nevladnih organizacij 2019-2023
Trajanje projekta: od 1. 11. 2019 do 30. 9. 2023
Vrednost projekta: 387.824,39 €

Strateški cilji projekta:
  1. Vzpostaviti in / ali razviti prisotnost stičišča na lokalnem nivoju v vsaki vključeni občini Osrednjeslovenske regije
  2. V vsaki občini vzpostaviti trajno obliko dialoga med nevladnimi organizacijami in odločevalci.
  3. Vzpostaviti regijsko Stičišče Središče kot ključnega osrednjeslovenskega podpornega akterja nevladnih organizacij.
  4. Krepitev in povečanje vključevanja javnosti in opolnomočenje civilne družbe.

Specifični cilji projekta:

  1. Okrepiti informiranost, organizacijsko, strokovno in zagovorniško usposobljenost nevladnih organizacij.
  2. Prispevati k večji vlogi nevladnih organizacij pri oblikovanju lokalnih/regionalnih politik in s tem slediti Strategiji razvoja nevladnih organizacij v strateškem cilju.
  3. Okrepiti čezsektorsko povezovanje in sodelovanje za reševanje lokalnih potreb.