Skoči na vsebino

Razpisi in projektne prijave

Kaj so razpisi in projektne prijave, kako beremo razpisno dokumentacijo in na kaj moramo paziti pri prijavah na razpise? Odgovore najdete spodaj.

Razpisi in projektne prijave

Seznam razpisov

Nevladnim organizacijam priporočamo, da spremljajo aktualne razpise na spletni strani CNVOS. Stran vsebuje razpise za nevladne organizacije na vseh področjih delovanja in vseh nivojih financiranja (občinskem, regionalnem, nacionalnem, evropskem in mednarodnim).

Projektno svetovanje in mentorstvo

Iščete razpis, ki bi bil primeren za financiranje vaših dejavnosti? Se sprašujete, če je razpis pravi za vas? Iščete partnerje v Sloveniji ali tujini, s katerimi še niste sodelovali? Imate dvome glede razvoja projektne ideje? Vas mučijo posamični deli v prijavnici? Bi želeli, da nekdo preveri kakovost vaše projektne prijave preden jo oddate na razpis? Če ste vsaj na eno vprašanje odgovorili z da, se povežite z našimi projektnimi svetovalci. Za brezplačno svetovanje pišite na sticisce@nefiks.si.

Usposabljanja o razpisih in projektnih prijavah

Stičišče Središče organizira različne delavnice in webinarje na temo razpisov in pisanja uspešnih projektnih prijav. Preverite, če je trenutno kakšna odprta na strani z dogodki.

O razpisih

O projektnih prijavah

Prijava na razpis oz. pisanje projekta je ena težjih nalog, ki jih imamo nevladniki. Vendar pa je to naloga, kateri se ne moremo izogniti. Temelj za dolgoročni uspeh je vsekakor način pisanja projekta, upoštevanje razpisnih ciljev, pogojev in navodil ter razumevanje temeljnih elementov, ki jih vsebuje vsaka prijavnica na razpis.
Pisanje projektne prijave ni naloga za eno osebo, vključeni naj bodo sodelavci, prostovoljci, zunanji strokovnjaki. Le skupaj lahko zasnujete in napišete kakovostno projektno prijavo, ki bo naredila dober vtis na razpisno komisijo.

Razvoj projekta – Teorija spremembe

Pri načrtovanju oziroma razvijanju projekta lahko uporabite različna orodja, ki vam bodo v pomoč. En od takih je preprost koncept oziroma miselni okvir, ki ga večina ljudi uporablja v svojih življenjih. Teorija spremembe (Theory of Change) naslavlja predpostavke o tem, kaj želite ali pričakujete, da se bo zgodilo, in testira te predpostavke z namenom, da ugotovite, če držijo. S pomočjo tega koncepta lahko organizacija načrtuje potrebne korake, ki vodijo k želeni družbeni spremembi. Orodje je primerno za vse organizacije, ki razvijate in ponujate programe, projekte in produkte, ki ustvarjajo pozitivni družbeni učinek.

Teorija spremembe je največkrat predstavljena v obliki diagrama. V prvem koraku morate premisliti, kaj želite doseči, kakšne ovire lahko predvidite in kakšna dokazila imate v podporo vašim predpostavkam. Pri oblikovanju teorije spremembe je treba vključiti vse oziroma čim več tistih, ki bodo vključeni v realizacijo spremembe.

Določiti morate cilje projekta in vaš končni cilj, namen projekta. S tem opišete spremembo, ki jo želite videti pri ciljnih skupinah oziroma uporabnikih. Šlo naj bi za dolgoročno spremembo, pomembno za izbrane uporabnike in realistično za izvedbo. Sedaj premislite o ovirah na poti do končnega cilja, hkrati pa tudi, kako lahko vaš projekt doseže ta cilj.

Odločiti se morate, kateri so najboljši načini in metode za doseganje cilja. Ali imate morda kakšno potrditev, izkušnje, da so ti načini in metode učinkoviti in uspešni v podobnem kontekstu? Kakšne rezultate želite doseči? Kakšna bo specifična sprememba, ki bo nastala kot neposreden rezultat projekta? So morda tudi drugi, ki izvajajo podobne dejavnosti? Jih je morda smiselno vključiti kot partnerje ali graditi na njihovih izkušnjah?

Kaj bodo takojšnji rezultati vašega projekta – proizvodi in storitve (outputs)? Kako se povezujejo v smeri doseganja srednjeročnega rezultata/spremembe – izida (outcome)? Izberite tiste proizvode in storitve, ki so potrebni za dosego izida.

Razmislite, kakšne aktivnosti boste morali izvesti v podporo doseganju takojšnjih rezultatov – proizvodov in storitev. Hkrati opredelite, kakšni vložki (sredstva) bodo potrebni za izvedbo aktivnosti.

Če za vaše načine oziroma načrtovane metode dela ni dokazov o učinkovitosti in uspešnosti, kako veste, da bodo delovali? Dobro opišite, kako en nivo izvedbe vpliva na doseganje naslednjega in tako potrdite domnevo, da boste na ta način dosegli spremembo oziroma končni cilj, ki ste si ga zastavili.
Razmislite tudi o okolju, v katerem boste izvajali projekt. Kateri notranji in zunanji dejavniki morajo biti zagotovljeni na vsakem nivoju procesa spremembe? Kako se boste spopadli z zunanjimi dejavniki, ki so izven vaše kontrole?

Ne pozabite določiti kazalnikov za vrednotenje projekta oziroma oceno teorije spremembe.

Vir slike: https://www.ukaiddirect.org/about/fund-priorities/

Kaj je potrebno za dobro projektno prijavo?