Skoči na vsebino

Zbiranje sredstev - Fundraising

Kaj je fundraising

Fundraising je pridobivanje oz. zbiranje sredstev, ki se največkrat navezuje na nevladne organizacije.

Fundraising tako označuje aktivnosti, s pomočjo katerih organizacija pridobiva sredstva, tako denarna kot tudi materialna.

Zakaj se lotiti fundraisinga/zbiranja sredstev?

Nevladne organizacije se v največji meri zanašamo na razpise, ki pa ne predstavljajo dolgotrajnega in stabilnega vira financiranja. Zbiranje sredstev (in tudi pridobitni del dejavnosti) pa organizaciji omogoča trajnostni obstoj ter manjšo občutljivost na spremembe financiranja. 

Poleg zagotavljanja stabilnosti organizacije pa se zbiranja sredstev največkrat lotimo ob večjih akcijah, kot je zbiranje sredstev za žrtve naravnih nesreč, družine v stiski, zdravstvene aparature …

Zadnji prispevki

donacije_unsplash_500px

Donacija

Pojem donacije je definiran v Pravilniku o opredelitvi pridobitne in nepridobitne dejavnosti, in sicer kot brezpogojno plačilo oziroma prispevek v denarju ali naravi oziroma so donacije zneski ali stvari, ki jih…