Zbiranje sredstev - Fundraising

Kaj je fundraising

Fundraising je pridobivanje oz. zbiranje sredstev, ki se največkrat navezuje na nevladne organizacije.

Fundraising tako označuje aktivnosti, s pomočjo katerih organizacija pridobiva sredstva, tako denarna kot tudi materialna.

Zakaj se lotiti fundraisinga/zbiranja sredstev?

Nevladne organizacije se v največji meri zanašamo na razpise, ki pa ne predstavljajo dolgotrajnega in stabilnega vira financiranja. Zbiranje sredstev (in tudi pridobitni del dejavnosti) pa organizaciji omogoča trajnostni obstoj ter manjšo občutljivost na spremembe financiranja. 

Poleg zagotavljanja stabilnosti organizacije pa se zbiranja sredstev največkrat lotimo ob večjih akcijah, kot je zbiranje sredstev za žrtve naravnih nesreč, družine v stiski, zdravstvene aparature …

Zadnji prispevki

donacije_unsplash_500px

Donacija

Pojem donacije je definiran v Pravilniku o opredelitvi pridobitne in nepridobitne dejavnosti, in sicer kot brezpogojno plačilo oziroma prispevek v denarju ali naravi oziroma so donacije zneski ali stvari, ki jih…
fundraising_giving_600px

Skrivnost uspešne kultivacije donatorjev

Kultivacija donatorjev je najbolj nepredvidljiv in nerazumljen korak zbiranja sredstev v ciklu, ki vključuje še identifikacijo, zaprošanje, zahvalo in skrb za donatorja. Kultivacija je vse, kar se zgodi med identificiranjem…
fundraising_plant_coins_unsplash_600px

Kako napisati načrt za zbiranje sredstev

Zbiranje sredstev je uporaba različnih metod in tehnik, ki zagotavljajo financiranje dejavnosti neprofitnih organizacij. Organizacije vsak začetek leta pripravijo letna poročila in letni program dela. Poleg programskih usmeritev in načrtov…
prostovoljni_prispevki_pixabay

Zbiranje prostovoljnih prispevkov

Nevladne organizacije, pa tudi fizične osebe, lahko zbirajo prostovoljne prispevke, a pod določenimi pogoji, zbiranje pa je potrebno tudi prijaviti na Upravno enoto. Katerim pogojem je potrebno zadostiti? Zbirajo jih…