Skoči na vsebino

Od letos neobdavčene donacije podjetij do 1 % dobička

Konec oktobra 2021 je bila sprejeta sprememba ZDDPO (zakon o davkih od dohodkov pravnih oseb), ki rahlja pravila obstoječih davčnih olajšav. Tako se v letu 2022 povečuje olajšava za donacije iz 0,3 % na 1 % obdavčenega prihodka davčnega obdobja.

To pomeni, da podjetja nevladnim organizacijam lahko donirajo več denarja pod ugodnejšimi davčnimi pogoji.

Podjetje lahko uveljavlja zmanjšanje davčne osnove za znesek izplačil v denarju in v naravi za humanitarne, invalidske, socialno varstvene, dobrodelne, znanstvene, vzgojnoizobraževalne, zdravstvene, športne, kulturne, ekološke, religiozne in splošno koristne namene neprofitnim organizacijam. 

Naš nasvet: Ko se obračate na podjetja s prošnjami za donacije jim to omenite. V svojo prošnjo lahko zapišete stavek: 

Zakon o davkih od dohodkov pravnih oseb od 1. 1. 2022 omogoča neobdavčene donacije do 1% obdavčenega prihodka vašega podjetja

Vir: https://www.racunovodstvo.net/zakonodaja/zddpo/59-clen