Skoči na vsebino

Stičišče Središče - stičišče nevladnih organizacij osrednjeslovenske regije

Stičišče Središče – stičišče osrednjeslovenske regije

Svoje storitve nudimo na območju občin Ljubljana, Borovnica, Brezovica, Dobrepolje, Dobrova – Polhov Gradec, Dol pri Ljubljani, Domžale, Grosuplje, Horjul, Ig, Ivančna Gorica, Kamnik, Komenda, Logatec, Log-Dragomer, Lukovica, Medvode, Mengeš, Moravče, Škofljica, Šmartno pri Litiji, Trzin, Velike Lašče, Vodice, Vrhnika.

Stičišče Središče je projekt, ki ga izvaja Zavod Nefiks – Inštitut za promocijo in beleženje neformalno pridobljenega znanja.

Vizija Stičišča Središče je, da v močnem partnerstvu postane ključen akter na področju podpore nevladnim organizacijam v osrednjeslovenski regiji, ki zmore hitro odgovarjati na primarne potrebe nevladnih organizacij, učinkovito moderirati zagovorniške pobude in je sokreator čezsektorskega povezovanja, ki ga poznajo vse dejavne nevladne in druge organizacije osrednjeslovenske regije. 

Stičišče od leta 2019, ko smo se pridružili ostalim stičiščem, vodi v partnerstvu z Društvom za medgeneracijsko sodelovanje Sinica, Zavod Nefiks. Poslanstvo zavoda je vse od nastanka leta 2009 mladim pomagati pri kariernem razvoju, zaposlovanju in aktivnem državljanstvu ter zagotavljati pomoč in podporo pri organizacijskem in drugem razvoju mladinskih in nevladnih organizacij. Na temeljih poprejšnje dobre vpetosti v nevladni sektor gradi prepoznavnost in nudi podporo pri razvoju nevladnih organizacij, trenutno v velikem obsegu pri digitalizaciji, strateškem snovanju, zagovorništvu, mreženju in promociji organizacij. 

Uspešno se povezujemo tudi z občinami, kjer se trudimo, da predlogi NVO-jev ne ostanejo preslišani, tako v obliki sprememb predpisov, kakor tudi v dolgoročnih strategijah. V letu 2022 pa koordiniramo mrežo ZaNVO, katere del smo.

 

Strategija našega delovanja bo temeljila na tesnem sodelovanju vključenih partnerjev: Zavoda Nefiks in Društva za medgeneracijsko povezovanje Sinica, s pridruženimi partnerji, predvsem Zvezo univerz za tretje življenjsko obdobje in Zvezo podeželske mladine. Dolgoročnost močnega središča vidimo v partnerskem povezovanju akterjev, ki skupaj drugim nudijo podporo, ki je ključna za razvoj sektorja v luči dolgožive družbe.

Partnerstvo tvorita organizaciji, ki sva zaradi izkušenj, narave dela in poslanstva ključna deležnika pri oblikovanju aktivnosti dolgožive družbe, ki zvišujejo kvaliteto življenja v lokalnem okolju. 

Zavod Nefiks ima tradicijo zagovorništva, informiranja in povezovanja v mladinskem sektorju, partner Društvo Sinica pa je nastalo kot odgovor na potrebe lokalnega okolja – nudenja podpore brezposelnim ženskam, ki želijo ohranjati delovno aktivnost, nato pa dejavnost širilo na druge ciljne skupine – starejše. Deluje v duhu socialnega podjetništva, naše sodelovanje pa izvira iz časa, ko smo pod okriljem D placa pomagali pri vzpostavljanju njihove organizacije.

Pri svojem delovanju se bomo močno naslonili na Zvezo podeželske mladine, ki nudi oporo mladim, ki želijo razvijati svoje dejavnosti, na univerze za tretje življenjsko obdobje podpirajo aktivno populacijo daleč v starost, ob povezovanju obeh organizacij pa bomo našli sinergijo, ki bodo v lokalno okolje vnašale nove storitve in načine bivanja v luči dolgoživosti.

Zavod Nefiks bomo kot nosilna organizacija z izkušnjami sodelovanja z občinami, podjetji in drugimi deležniki, podprta z znanjem strateškega načrtovanja, razvoja nevladnih organizacij, računovodske in IT podpore ter poznavanja sektorja vzpostavljali učinkovito podporno okolje.

NOSILEC PROJEKTA

Zavod Nefiks – Inštitut za promocijo in beleženje neformalno pridobljenega znanja
Ob dolenjski železnici 12
1000 Ljubljana

nefiks@nefiks.si
www.nefiks.si

PARTNER PROJEKTA

Društvo za medgeneracijsko povezovanje Sinica
Dragomelj 101A
1230 Domžale

sinica.jozi@gmail.com
www.drustvo-sinica.eu