O nas

Vizija Stičišča Središče je, da v močnem partnerstvu postane ključen akter na področju podpore nevladnim organizacijam v Osrednjeslovenski regiji, ki zmore hitro odgovarjati na primarne potrebe nevladnih organizacij, učinkovito moderirati zagovorniške pobude in je sokreator čezsektorskega povezovanja, ki ga poznajo vse dejavne nevladne in druge organizacije Osrednjeslovenske regije. 

Strategija našega delovanja bo temeljila na tesnem sodelovanju vključenih partnerjev: Zavoda Nefiks in Društva za medgeneracijsko povezovanje Sinica, s pridruženimi partnerji, predvsem Zvezo univerz za tretje življenjsko obdobje in Zvezo podeželske mladine. Dolgoročnost močnega središča vidimo v partnerskem povezovanju akterjev, ki skupaj drugim nudijo podporo, ki je ključna za razvoj sektorja v luči dolgožive družbe.

Partnerstvo tvorita organizaciji, ki sva zaradi izkušenj, narave dela in poslanstva ključna deležnika pri oblikovanju aktivnosti dolgožive družbe, ki zvišujejo kvaliteto življenja v lokalnem okolju. 

Zavod Nefiks ima tradicijo zagovorništva, informiranja in povezovanja v mladinskem sektorju, partner Društvo Sinica pa je nastalo kot odgovor na potrebe lokalnega okolja – nudenja podpore brezposelnim ženskam, ki želijo ohranjati delovno aktivnost, nato pa dejavnost širilo na druge ciljne skupine – starejše. Deluje v duhu socialnega podjetništva, naše sodelovanje pa izvira iz časa, ko smo pod okriljem D placa pomagali pri vzpostavljanju njihove organizacije.

Pri svojem delovanju se bomo močno naslonili na Zvezo podeželske mladine, ki nudi oporo mladim, ki želijo razvijati svoje dejavnosti, na univerze za tretje življenjsko obdobje podpirajo aktivno populacijo daleč v starost, ob povezovanju obeh organizacij pa bomo našli sinergijo, ki bodo v lokalno okolje vnašale nove storitve in načine bivanja v luči dolgoživosti.

Zavod Nefiks bomo kot nosilna organizacija z izkušnjami sodelovanja z občinami, podjetji in drugimi deležniki, podprta z znanjem strateškega načrtovanja, razvoja nevladnih organizacij, računovodske in IT podpore ter poznavanja sektorja vzpostavljali učinkovito podporno okolje.

NOSILEC PROJEKTA

Zavod Nefiks – Inštitut za promocijo in beleženje neformalno pridobljenega znanja
Ob dolenjski železnici 12
1000 Ljubljana

nefiks@nefiks.si
www.nefiks.si

PARTNER PROJEKTA

Društvo za medgeneracijsko povezovanje Sinica
Dragomelj 101A
1230 Domžale

sinica.jozi@gmail.com
www.drustvo-sinica.eu