Skoči na vsebino

Prostovoljstvo

Po Zakonu o prostovoljstvo je prostovoljstvo opredeljeno kot družbeno koristna brezplačna aktivnost posameznikov, ki s svojim delom, znanjem in izkušnjami prispevajo k izboljšanju kakovosti življenja posameznikov in družbenih skupin ter k razvoju solidarne, humane in enakopravne družbe.

Prostovoljstvo krepi medsebojno solidarnost ljudi, spodbuja razvoj človeških zmožnosti in vseživljenjskega učenja, zagotavlja družbeno povezanost in sodelovanje pri reševanju problemov posameznikov in družbe.

Vzorci dokumentov
Gradiva
Kje poiskati več informacij?
Orodja za beleženje kompetenc, pridobljenih s prostovoljskim delom
Pri opravljanju prostovoljstva prostovoljci pridobivajo in razvijajo številne kompetence, ki jih lahko sami ali organizacije zabeležijo s pomočjo številnih orodij. Orodja je zbrala na eno mesto Slovenska Filantropija.

Prostovoljska organizacija je organizacija, katere delovanje je z zakonom opredeljeno kot nepridobitno in katere osnovna dejavnost ni v nasprotju z opredelitvijo prostovoljstva določeno v 2. členu tega zakona in ki zagotavlja in usposablja prostovoljce za prostovoljsko delo ali se v okviru njene dejavnosti prostovoljsko delo izvaja v dobro drugih ali v splošno korist.

Kot prostovoljske organizacije se lahko vključite v Slovensko mrežo prostovoljskih organizacij, kar vam omogoča dostop do obrazcev in dokumentov, ki so vam lahko v pomoč pri vzpostavitvi in in izvajanju prostovoljstva v organizaciji.

Prostovoljske organizacije se lahko na Ajpesu vpišejo tudi v Vpisnik prostovoljskih organizacij in organizacij s prostovoljskim programom, kar jim omogoča predvsem ovrednotenje prostovoljskih ur kot lastni materialni vložek pri sofinanciranju na javnih razpisih.

Zadnji prispevki

2022.movit-salto

Evropska solidarnostna enota

Organizacije, ki želijo sodelovati v programih Evropske solidarnostne enote, morajo pridobiti znak kakovosti, s tem pa si pridobijo “vstopnico” za sodelovanje. Konkretno to pomeni, da so potem tiste, ki lahko…