Izzivi podeželja

Stičišče Središče v sodelovanju z Zvezo slovenske podeželske mladine pripravlja cikel predvidoma osmih posvetov med občinami in nevladnimi organizacijami z naslovom:

IZZIVI PODEŽELJA v Osrednjeslovenski regiji.

Kot ključne izzive smo determinirali sledeča področja:

  1. Razvoj podeželja
  2. Mladi kmetje
  3. Aktivna participacija
  4. Občinski razpisi
  5. Pametne vasi
  6.  Dolgoživa družba

 

 

Proces posvetovanja bo potekal tako, da bo na osnovi izhodišč med nevladnimi organizacijami predhodno pripravljena anketa, s katero bomo ugotavljali stališča organizacij do izpostavljenih tematik. Ključna izhodišča so podrobneje predstavljena v dokumentu “IZZIVI PODEŽELJA – Izhodišča za razpravo“.

Sam posvet bo sestavljen in dveh delov:
1. del: fokusna skupina bo prediskutirala rezultate ankete in na podlagi tega izoblikovala stališča za predajo na občinski ravni.
2. del: predaja rezultatov in stališč občinam – diskusija in pridobitev zavez s strani vključenih občin.

Po posvetu bomo organizatorji v povezavi z organizacijami, ki spadajo pod določene občine, spremljali uresničevanje zavez.

Vabimo vas na naslednje posvete:

Ničesar nismo našli.

Na posvete vabimo mlade kmete, predstavnike društev, zasebnih zavodov in drugih nevladnih organizacij. Hkrati vas pozivamo, da izpolnite tudi anketo, saj s tem prispevate k samim izhodiščem posveta in izrazite svoje mnenje o tematiki in izzivih v vašem lokalnem okolju – vaši občini.

 

Prosimo vas, da rešite kratko anketo. Izberite tiste občine, v katerih delujete.

▶ Občina Borovnica - anketa
▶ Občina Brezovica - anketa
▶ Občina Dobrepolje - anketa
▶ Občina Dobrova-Polhov Gradec - anketa
▶ Občina Dol pri Ljubljani - anketa
▶ Občina Domžale - anketa
▶ Občina Grosuplje - anketa
▶ Občina Horjul - anketa
▶ Občina Ig - anketa
▶ Občina Ivančna Gorica - anketa
▶ Občina Kamnik - anketa
▶ Občina Komenda - anketa
▶ Mestna občina Ljubljana - anketa
▶ Občina Log - Dragomer - anketa
▶ Občina Logatec - anketa
▶ Občina Lukovica - anketa
▶ Občina Medvode - anketa
▶ Občina Mengeš - anketa
▶ Občina Moravče - anketa
▶ Občina Škofljica - anketa
▶ Občina Šmartno pri Litiji - anketa
▶ Občina Trzin - anketa
▶ Občina Velike Lašče - anketa
▶ Občina Vodice - anketa
▶ Občina Vrhnika - anketa
2020_izzivi_kamnik_4

Izzivi podeželja

Konec junija smo na Stičišču Središče skupaj z Zvezo slovenske podeželske mladine organizirali dva posveta Izzivi podeželja. V ponedeljek, 29. junija, smo pripravili posvet v Mestni občini Ljubljana, v torek,…