Skoči na vsebino

Zbiranje prostovoljnih prispevkov

Nevladne organizacije, pa tudi fizične osebe, lahko zbirajo prostovoljne prispevke, a pod določenimi pogoji, zbiranje pa je potrebno tudi prijaviti na Upravno enoto.

Katerim pogojem je potrebno zadostiti?

  • Zbirajo jih lahko nepridobitne pravne osebe (društva, zasebni zavodi in druge nepridobitne org.) ter fizične osebe.
  • Pred zbiranjem prispevkov je potrebno pridobiti dovoljenje Upravne enote, na območju katere ima organizacija sedež.
  • Potrebno je izkazati tudi upravičen razlog. Kot upravičen razlog se šteje elementarna ali druga nesreča, v kateri je prosilec utrpel veliko premoženjsko škodo. Nepridobitni pravni osebi se dovoljenje izda tudi, če izkaže, da bo zbrane prispevke uporabila za humanitaren ali splošno koristen namen, ki ga lahko uresniči v okviru zakonitega opravljanja registrirane ali v temeljnem oziroma drugem aktu določene dejavnosti.
Foto: Pixabay

Kdaj dovoljenje ni potrebno

Dovoljenje ni potrebno, če se prostovoljni prispevki zbirajo v prostorih verskih skupnosti za verske namene.

Posebne oziroma drugačne pogoje za zbiranje prostovoljnih prispevkov lahko določi tudi kakšen drug predpis (npr. Zakon o Rdečem križu Slovenije).

Dovoljenje tudi ni potrebno, če gre za pozivanje oseb preko različnih medijev ali zbiranje prispevkov na stojnicah, če ob tem zbiralci ne pozivajo mimoidočih, da se ustavijo na stojnici.

V primerih, ko organizacija ob različnih priložnostih nastavi škatlo – na kateri seveda ne sme biti napisana višina prostovoljnih prispevkov – dovoljenje ni potrebno. Gre za primere, ko organizacije organizirajo različne dogodke, ko je vstop prost, le nekje je nastavljena škatla. (eVEM)

Postopek

  • Natisnite in izpolnite Vlogo za izdajo dovoljenja za zbiranje prostovoljnih prispevkov in Nabiralne pole za zbiranje prostovoljnih prispevkov, ki ju najdete na eUpravi.
  • Vlogi priložite tudi kopijo temeljnega ali drugega akta, iz katere je razvidna nepridobitna dejavnost. V kolikor ste društvo in ste vpisani v register društev na isti upravni enoti, kopije akta ni potrebno priložiti.
  • Izpolnjene dokumente pošljite po pošti ali odnesite na Upravno enoto, kjer ima vaša organizacija sedež.

Stroški
V letu 2020 stroški pridobitve dovoljenja znašajo 22,60 EUR.

 

Viri: