Skoči na vsebino

Regionalna stičišča nevladnih organizacij

Stičišča nevladnih organizacij združujejo nevladne organizacije, ki delujejo na različnih vsebinskih področjih znotraj posameznega geografskega območja. Geografska območja so določena s statističnimi regijami, tako v Sloveniji deluje 12 regionalnih stičišč. Vsako stičišče nevladnim organizacijam v svoji regiji nudi strokovno podporo in pomoč ter si prizadeva za njihovo povezovanje in partnersko sodelovanje.

V obdobju 2019-2023 opravljamo na Stičišču Središče vlogo stičišča nevladnih organizacij osrednjeslovenske regije.

Poleg 12 regionalnih stičišč je nevladnim organizacijam na voljo tudi horizontalna mreža NVO na nacionalni ravni, katere izvajalec je Center za informiranje, sodelovanje in razvoj nevladnih organizacij (CNVOS), ter mreža za prostovoljstvo, ki jo izvaja Slovenska filantropija, Združenje za promocijo prostovoljstva.

Krovni mreži

Regionalna stičišča nevladnih organizacij v slovenskih regijah

Stičišča in obe krovni mreži sofinancira Ministrstvo za javno upravo iz Sklada za NVO v okviru Javnega razpisa za podporno okolje za razvoj nevladnih organizacij 2019-2023.

MJU