Skoči na vsebino

Kako napisati načrt za zbiranje sredstev

Zbiranje sredstev je uporaba različnih metod in tehnik, ki zagotavljajo financiranje dejavnosti neprofitnih organizacij.

Organizacije vsak začetek leta pripravijo letna poročila in letni program dela. Poleg programskih usmeritev in načrtov bi morale pripraviti tudi akcijski načrt zbiranja sredstev, saj bi s tem že na začetku leta pripravile celovit finančni načrt za izvajanje svojih programov in hkrati usmerile delo odgovornih na tem področju. Tako bi bili bolj pozorni na razpise, iskali bi potencialne donatorje in s tem omogočili finančno stabilnost organizacije. Organizacija lahko z dobro sestavljenim načrtom razmisli o svojih potencialih, jih nadgradi z novimi znanji in tako uspešneje pridobiva sredstva za uresničevanje svojega poslanstva.

Kovančki v kozarcu
Foto: Unsplash

Kako napisati načrt

Načrt zbiranja sredstev mora biti skladen s proračunskimi potrebami, zato je zelo pomembno, da ste ob pisanju načrta iskreni do razvojnih zmogljivosti organizacije. Pri pisanju načrta je najbolje, da odgovornost za sestavo načrta prevzame ena oseba. Ob vključenosti več oseb (npr. da vsaka oseba napiše del načrta), lahko kot rezultat dobimo načrt z več različnimi strategijami, za katere pa ni nujno, da so med sabo združljive.

Oseba, ki piše načrt je lahko ali zaposleni v organizaciji ali zunanji svetovalec. V vsakem primeru pa mora ta oseba komunicirati z odgovornimi v organizaciji z namenom pridobitve vseh informacij, ki so pomembne za pripravo načrta. Pisec pa mora biti tudi pripravljen na to, da bo od začetka pisanja pa do končnega načrta morda potrebno veliko spreminjanja in oblikovanja na potrebe naročnika.

Trije najpomembnejši deli načrta zbiranja sredstev:

  1. sistem zbiranja sredstev, ki je prilagodljiv razmeram v organizaciji;
  2. roki, ki spodbujajo, da se stvari odvijajo in zagotavljajo, da bo projekt dokončan;
  3. odgovornost, saj mora vsakdo vedeti za katero aktivnost v procesu zbiranja sredstev je odgovoren.