Skoči na vsebino

Turistično društvo Tuhinjska dolina

Turistično društvo Tuhinjska dolina je prostovoljno društvo, v katerem se združujejo krajani, ki v okviru društva uresničujejo svoje interese z namenom in ciljem pospešiti turizem, rekreacijo in promovirati kraje v Tuhinjski dolini v turistične namene. Zavzemajo se za vrednote, kot so skrb za okolje, razvoj turizma, sodelovanje z gospodarskimi in javnimi službami, spodbujajo h gostoljubju, druženju in skrbi za zdravje. Vizija društva je turistično privlačna dolina v Osrednjeslovenski regiji z okolico za zahtevnega obiskovalca, ki išče raznolika, spontana in aktivna doživetja, mir in osebne koristi. Za dosego teh ciljev želijo v prihodnosti vzpostaviti infrastrukturo za telovadbo v naravi, urediti pohodne poti, organizirati raznovrstne dogodke in natečaje (natečaj za najlepši balkon, predavanje o rožah, etnološke in kulturne prireditve). Predvsem si želijo povezovanja vseh društev, organizacij in posameznikov, ki si želijo prispevati k uresničevanju njihovega poslanstva.

 

Kakšno je poslanstvo vaše organizacije (na kak način bogatite skupnost) in kaj ste v lanskem letu počeli?

Turistično društvo Tuhinjska dolina je prostovoljno društvo, v katerem se združujejo krajani, ki v okviru društva uresničujejo svoje interese z namenom in ciljem pospešiti turizem, rekreacijo in promovirati kraje v Tuhinjski dolini v turistične namene.

 

Na katere dosežke vaše organizacije ste najbolj ponosni?

Na naš prispevek h kakovosti življenja prebivalcev Tuhinjske doline (druženje, markacija in vzdrževanje pohodnih poti, telovadnica v naravi, postavitev vadbenih elementov, organizacija sejmov – prodaja produktov podeželja …), turistični prepoznavnosti Tuhinjske doline (promocijski material, sejmi, etnološke, kulturne prireditve …), na mobilni prireditveni prostor (dopušča nam izvajanje prireditev, dogodkov ob vsakem vremenu) …

 

 

Kdo so obrazi vaše organizacije in kako doprinašajo k izvajanju vaših aktivnosti?

Predsednik – povezuje, motivira, organizira,

Upravni odbor – načrtovanje, sprejemanje odločitev, organizacija, evalvacija

Vodje sekcij (6)- skrb za oblikovanje in izvedbo programa sekcije Ekipa NVO – izvedba delavnice za članstvo, oblikovanje dokumenta Strateški izzivi TDTD Oblikovalec scen

 

Kaj so vaša najpomembnejša spoznanja na področju, na katerem delujete?

Poglobljeno razmišljanje o poslanstvu, viziji, izzivih z mladimi vnaša novo energijo, zavzetost, povezanost, nove pristope.

 

Koga vabite v svoje vrste in kaj lahko pri vas počne?

Vse, ki želijo prispevati k uresničevanju našega poslanstva:


otroci – sodelujejo na prireditvah, predstavljajo projekte Turizmu pomaga lastna glava, sodelujejo v hortikulturnih delavnicah, delovnih akcijah, se udeležujejo ekskurzij …

mlade – izvajajo promocijo, storitvene dejavnosti (natakar), se vključujejo v sekcije in odbore, akcije, organizirajo prireditve (npr. pustni festival), tekmovanja

starejši – sodelovanje v rokodelski, etnološki sekciji, godbi, sejmi (prodaja izdelkov, udeležba na pohodih, ekskurzijah, piknikih, sodelovanje na prireditvah

 

Kaj lahko ponudite drugim organizacijam in kaj je tisto, kar bi od drugih organizacij sami potrebovali?

Turistično društvo Tuhinjska dolina v najem oddaja prireditveni šotor
za posebna doživetja in dogodke, kot so sejmi, zabavne, kulturne in športne
prireditve, koncerti ter različne zasebne zabave in praznovanja ter
poslovni dogodki. Šotor je lociran v naselju Snovik, nasproti Term
Snovik. V šotoru je urejena vsa potrebna infrastruktura. Velikost šotora: 600 m2, lahko se najame le del šotora. Prostor je opremljen s podestom, odrom, stoli in mizami za max. 160 oseb.

 

Kaj ste dosegli v minulem letu v sklopu programa NVO s potencialom in kakšen vpliv je imel ta program na vašo organizacijo?

Oblikovanje dokumenta Strateški izzivi TDTD, poglobljena znanja, pritegnili in zainteresirali mlade za strateško razmišljanje, postopno prevzemanje nalog, ena študentka bo izbrala diplomsko nalogo Marketinški načrt TD.

 

 

Kje se vidite čez 3 leta in kako vam pri tem pomaga Stičišče Središče?

Profesionalizacija društva – 1 nova zaposlitev – pomoč pri pridobivanju sistemski sredstvi

Povečati trženje mobilnega prostora in s sredstvi izboljšati kakovost prireditev, dogodkov – podpora v znanju

Izgradnja kolesarske/pohodniške poti ob Nevljici – informacije, znanja, podporo, usmeritve

 

 

 

Turistično društvo Tuhinjska dolina

Snovik 7, 1219 Laze v Tuhinju

Spletna stran
  FB