Skoči na vsebino

Vabljeni na posvet IZZIVI PODEŽELJA v občini Lukovica

Vabimo vas, da se nam pridružite na srečanju deležnikov občine Lukovica. Prisluhnili bomo vašim izzivom, pobudam in izkušnjam ter skupaj oblikovali konkretne pobude za lokalno skupnost.

Pomemben del srečanja pa predstavlja tudi povezovanje, saj le to pomeni prenos znanja in izkušenj ter predstavlja konkurenčno prednost in vzvod razvoja.

Srečanje bo potekalo v torek, 21. septembra 2021 ob 17.30 pod kozolcem Gostilne pri Bevcu (Stari trg 10, 1225 Lukovica).

Prijave na dogodek zbiramo do ponedeljka, 20. septembra. Prijavni obrazec, skupaj s kratko spletno anketo, ki nam bo podala izhodišča za delavnice, najdete na spodnji povezavi.

Predvidena vsebina srečanja:

  1. Pozdrav in predstavitev vsebine srečanja
  2. Kratka predstavitev aktivnosti občine Lukovica
  3. Predstavitev ključnih izzivov (razvoj podeželja, mladi kmetje, aktivna participacija, občinski razpisi, pametne vasi in dolgoživa družba)
  4. Pogovor z deležniki
  5. Predstavitev zaključkov županji Občine Lukovica

Cilj posveta je pregled aktivnosti in predlogi deležnikov za izboljšanje položaja razvoja podeželja in dolgožive družbe. Dogodek organizira Zveza slovenske podeželske mladine v okviru Stičišča Središče, ki ga vodi Zavod Nefiks.

Izhodišča za posvet so objavljena tukaj.

Priporočila prvega posveta na ravni cele regije pa tukaj.

✎Proces
Proces vsakega posvetovanja bo potekal tako, da bo na osnovi izhodišč med društvi, zavodi in drugimi nevladnimi organizacijami ter kmeti predhodno pripravljena anketa, s katero bomo ugotavljali stališča organizacij (torej vas) do izpostavljenih tematik.

✎ Po posvetu bomo organizatorji v povezavi z organizacijami, ki spadajo pod določene občine spremljali uresničevanje zavez.

PRIJAVA NA POSVET