Skoči na vsebino

Zavod Nefiks

Na Stičišču Središče predstavljamo nevladne organizacije Osrednjeslovenske regije. Pri tem želimo izpostaviti dobre praske posameznih organizacij, pa tudi omogočiti prepoznavnost ter s tem večje povezovanje nevladnih organizacij. V spodnjem intervjuju predstavljamo Zavod Nefiks, organizacijo koordinatorico Stičišča Središče.

Kakšno je poslanstvo vaše organizacije (na kak način bogatite skupnost) in kaj ste v lanskem letu počeli?

Poslanstvo Zavoda Nefiks obsega pomoč mladim in mladinskim organizacijam pri beleženju učinkov neformalnega izobraževanja. Posledično sega na področje kariernega razvoja mladih in zaposlovanja. Prav tako je del našega poslanstva pomoč nevladnim organizacijam pri njihovem organizacijskem razvoju.

S tem namenom izvajamo sledeče aktivnosti:

  • beleženje neformalno pridobljenega znanja z indeksom Nefiks,
  • vodenje Stičišča Središče, ki pomaga pri razvoju NVO,
  • vodenje Mladinskega centra Vič, ki z mnogimi kariernimi aktivnostmi mladim pomaga pri razvoju njihovih izobraževalnih in kariernih poti,
  • izvajanje projekta Nefiks karierne rešitve, ki po zgledu projekta Nefiks karierne rešitve mladim pomaga do zaposlitve, organizacije, ki ponujajo beleženje pa združuje na skupni platformi,
  • vodenje neformalne mreže KROJ – mladinske mreže za karierni razvoj,
  • izvajanje projekta Kolegice, ki številnim mladim ženskam olajša vstopanje na trg dela,
  • sodelovanje v mednarodnih projektih na teme aktivnega državljanstva, solidarnosti, neformalnega izobraževanja.

Za mlade in NVO-je smo odprti, odzivamo se na individualne pobude in jih pomagamo uresničevati.

 

Na katere dosežke vaše organizacije ste najbolj ponosni?

Na naš organizacijski razvoj, ki nam je omogočil širitev projektov na tak način, da smo v letu 2019 iz treh zaposlenih zrasli na devet zaposlenih. Ponosni smo, da kljub težavnosti financiranja že več kot 15 let uresničujemo svoje poslanstvo z indeksom Nefiks, na številna delujoča partnerstva v mladinskem in nevladnem sektorju. Ponosni smo na Nefiks karierni dan, dogodek, pri katerem že peto leto zapored sodelujemo s predsednikom Republike Slovenije Borutom Pahorjem. Najbolj pa smo ponosni, ko se srečujemo z ljudmi, ki so v določenem času tvorili našo skupnost, danes pa, tudi zaradi kompetenc, ki so jih razvili pri nas, dosegajo uspehe na drugih področjih, in na to, da se na nas obrača in nam zaupa čedalje več nevladnih organizacij Osrednjeslovenske regije.

 

Kdo so obrazi vaše organizacije in kako doprinašajo k izvajanju vaših aktivnosti?

Na čelu organizacije je trenutno Alenka Blazinšek Domenis, dolgoletna strokovna vodja, ki že vrsto let skrbi za strateški razvoj ter pripravo in prijavo projektov. Lani je funkcijo prevzela od Maje Đević Prah, ki se je med tem pogumno podala v samostojne podjetniške vode in žanje prve uspehe. Pred njo pa sta funkcijo direktoric opravljali Martina Mrakovčić, ki je danes pomemben del Epicentra Piran in Staša Batucci (Barbič), ki trenutno razvija inovativne pristope k poučevanju priseljencev in njihovih otrok v Novem mestu.

Nepogrešljiv steber Zavoda je dolgoletni finančni manager in vsestranski poznavalec nevladnega sektorja Jože Gornik. S svojimi izkušnjami spretno krmari zavod med sušnimi in finančno manj sušnimi leti, obenem pa je pravi vir informacij za druge NVO.

Pomemben člen je Nives Felić, ki je na zavodu začela delovati kot javna delavka, a se razvila v nepogrešljivo projektno vodjo, katere največja zasluga je razvoj Mladinskega centra Vič, v okviru katerega danes deluje kar nekaj projektov. V Mladinskem centru so trenutno zaposleni Peter Knific, Boštjan Horvat, Brina Smovnik, ki vodi tudi projekt Akademija prostovoljstva, ki mladim omogoča razvoj animatorsko-trenerskih veščin in Gaja Kores, ki poleg tega kot oblikovalka skrbi za naš vizualni izgled. V pisarni pa vas bo pričakala Urška Marzidovšek, ki zgledno skrbi za naš splet, oblikuje pa tudi spletne strani za druge nevladne organizacije. Poleg zaposlenih so pomembni obrazi naše organizacije tudi projektni sodelavci in prostovoljci, saj brez njih ne bi mogli izpeljati toliko dobrih projektov za mlade.

 

Kaj so vaša najpomembnejša spoznanja na področju, na katerem delujete?

Na področju kariernega razvoja mladih je naše ključno spoznanje, da se z mladimi premalo pogovarjamo o njihovih možnostih. O tem, kaj jih čaka, in o tem, kako lahko s svojimi interesi in kompetencami razvijajo kariero.
Na področju beleženja NFI je naša ključna ugotovitev, da gospodarstvo ceni znanje, ne glede na to, kje je pridobljeno, zato v tem sektorju beleženje zelo pripomore k zaposljivosti mladih. Žal pa premalo organizacij to dejansko počne in na tak način svojim članom in prostovoljcem pomaga pri aktivnostih zunaj njihove organizacije.

Na področju nevladnih organizacij pa je naše ključno spoznanje, da se kljub razmeram organizacija nevladnega sektorja lahko sprofesionalizira, naredi korak naprej, a za to potrebuje pravo ekipo in dober načrt.

 

Koga vabite v svoje vrste in kaj lahko pri vas počne?

Na naše “mladinske” aktivnosti vabimo vse mlade, ki so pripravljeni narediti korak več od vrstnikov. Imamo številne projekte, v katere se lahko vključijo, če pa imajo posebno idejo, pa jo bomo, dokler to spada pod naše poslanstvo, pomagali uresničiti.

Kar se tiče nevladnih organizacij, pa vabljeni vsi predstavniki, ki bi radi svojo organizacijo razvili, tako v koncept Organizacija z razvojnim potencialom, kakor tudi na naša usposabljanja. Veseli pa bomo tudi pobud za usposabljanja.

 

Kaj lahko ponudite drugim organizacijam in kaj je tisto, kar bi od drugih organizacij sami potrebovali?

Naša ponudba je dostopna na spletnih straneh:

Smo pa zainteresirani za projektna partnerstva, predvsem na področju mednarodnih projektov.

 

Zavod Nefiks
Inštitut za promocijo in beleženje neformalno pridobljenega znanja
Ob dolenjski železnici 12, Ljubljana
 040 698 915
 nefiks@nefiks.si

  nefiks.si
  talentiran.si
  Zavod Nefiks
  @ZavodNefiks
  Zavod Nefiks
  Zavod Nefiks