Skoči na vsebino

Zanke, v katere se lahko ujamejo društva in zavodi: Aktivnosti se spreminjajo glede na razpise

Nevladniško življenje je pisano, pestro, obsega marsikaj. Nevladne organizacije tudi same sebe dojemajo različno – ene so bolj ljubiteljske in delujejo na popolnoma prostovoljni ravni, medtem, ko so druge že bolj profesionalizirane, do mere, ko imajo zaposlene. A ne glede na to, se lahko zapletejo v številne zanke – nekaj smo jih opredelili in zanje poskušali najti rešitve.

Aktivnosti se spreminjajo glede na razpise

Foto: Pixabay

Ključno vodilo pri načrtovanju in izvajanju aktivnosti v nevladni organizaciji mora biti poslanstvo in namen organizacije. Vse to je zapisano v aktih organizacije, kot sta ustanovni akt in statut. Nekatere organizacije, ki so utemeljene na ideji, imajo bolj močno zavest o poslanstvu in namenu, medtem ko imajo druge to šibkeje izraženo. Bolj jasno je poslanstvo, bolj močno je. Bolj široko je poslanstvo, večjo možnost ima, da se “razvodeni”.

Nevarnost, ki nastane ob nesledenju poslanstvu je, da organizacija spreminja svoje aktivnosti v skladu s tem, kateri razpisi so na voljo. Takšna organizacija lahko hitro izgubi svoje bistvo, člani in pripadniki ne vedo, zakaj sodelujejo, posledično lahko tudi upade motivacija in samo sodelovanje vključenih.

Kako lahko to preprečimo:

  1. Organizacija vsako leto prevetri svoje poslanstvo in namen – preveri, ali deluje v skladu s tem, če je to, za kar je ustanovljena, še aktualno, in če ugotovi, da temu ni tako, namen ali poslanstvo tudi redefinira, potrditi pa ga mora najvišji organ.
  2. Vodstvo organizacije poslanstvo, namen in vizijo objavi na vidnem mestu – spletni strani, v opisu na družbenih omrežjih ter na tak način aktivnosti vrača nazaj k bistvu.
  3. Pri vsaki prijavi na razpis pregledamo, kako se prijava sklada z našim poslanstvom. Če se ne sklada s poslanstvom, se na razpis ne prijavljamo.
  4. Organizacija pripravi tipski zapis vizije in poslanstva, ki ga vključi v vsak opis organizacije (npr. na spletni strani, družbenih omrežjih, pri pojavljanju v medijih …)
  5. Vsakemu novemu sodelavcu – tudi prostovoljcem, ko začno izvajati aktivnosti za nas, poslanstvo predstavimo in se prepričamo, da ga razume na enak način, kot mi.

Dejstvo je, da so organizacije “žive” in da se v njih marsikaj dogaja. Nič ni narobe, če organizacija poslanstvo spremeni, vendar mora to narediti argumentirano, na podlagi strinjanja večine in tako, da se lahko sodelujoči poistovetijo s tem.