Skoči na vsebino

Zahteve za humano in družbeno sprejemljivo digitalno preobrazbo!

  • Novice

Mreža nevladnih organizacij za vključujočo informacijsko družbo NVO-VID je pripravila 10 zahtev za humano in družbeno sprejemljivo digitalno preobrazbo. Zahteve so v obliki ukrepov oblikovane na podlagi pregleda družbenih problematik digitalne preobrazbe Slovenije in poglavitnih smernic, katerim mora slediti država Slovenija pri naslavljanju tveganj digitalizacije za ljudi in družbo.

Smernice za digitalno preobrazbo Slovenije

10 zahtev za humano in družbeno sprejemljivo digitalno preobrazbo

Pregled družbenih problematik digitalne preobrazbe Slovenije


10 zahtev za humano in družbeno sprejemljivo digitalno preobrazbo

1) Izvedba javnih razpisov pristojnega ministrstva za informacijsko družbo / digitalno preobrazbo v letu 2022 za spodbujanje pametne rabe digitalnih tehnologij, ki bodo povečali zaupanje prebivalstva, okrepili digitalno pismenost in izboljšali ozaveščenost o vplivu digitalnih tehnologij in umetne inteligence na vsakdanje življenje (na primer: ukrepi izobraževanja, promocijske aktivnosti na terenu, predstavitve, delavnice in pomoč ljudem v lokalnih okoljih). Vsebinsko podlago za izvedbo razpisa predstavljajo cilji prednostnega področja “Digitalna vključenost” v predlogu prenovljene strategije Digitalna Slovenija 2030.

2) Izvedba javnega razpisa pristojnega ministrstva za informacijsko družbo / digitalno preobrazbo v letu 2022 za izboljšanje digitalne vključenosti ranljivih skupin in podeželja preko podpore aktivnostim civilne družbe (kot so na primer: podarjanje obnovljene in prilagojene računalniške opreme za socialno ogrožene posameznike in gospodinjstva, spodbujanja dela na daljavo oz. teledela in razvoja neprofitnih digitalnih storitev za kakovostno življenje v okoliščinah socialne distance). Vsebinsko podlago za izvedbo razpisa predstavljajo cilji prednostnega področja “Digitalna vključenost” v predlogu prenovljene strategije Digitalna Slovenija 2030.

3) Sistematično izvajanje zakonodaje na področju spletne dostopnosti za skupine s posebnimi potrebami (še posebej v primeru javnih digitalnih storitev na občinski ravni) in ravnanje po mednarodnih standardih storitev (postopki, protokoli v odnosu do končnega uporabnika). Vse digitalne javne storitve na lokalni ravni morajo biti skladne z določili zakona o dostopnosti spletišč in mobilnih aplikacij do leta 2022.

4) Sistematično uvajanje načela soustvarjanja pri izboljševanju obstoječih in razvoju novih digitalnih javnih storitev (pri najmanj 50 % storitev v letu 2023) v sodelovanju s ciljnimi družbenimi skupinami, ki bo prispevalo k bolj dostopnim, prilagojenim in uporabnikom prijaznim e-rešitvam.

5) Upoštevanje načela “public money, public code” (https://publiccode.eu/) pri razvoju najmanj 50 % novih digitalnih storitev javne oprave od 2022 dalje.

6) Povečana uporaba odprtih formatov pri poslovanju javne uprave in odprto kodnih rešitev pri razvoju javnih digitalnih storitev (50 % vseh javno dostopnih besedilnih datotek javne uprave v letu 2023 je hkrati objavljeni tudi formatih ODF in PDF).

7) Celovita digitalizacija upravnih storitev na področju demokratičnega političnega sistema (e-oddaja podpore kandidaturi za predsednika države, elektronska ustanovitev politične stranke itd.) in uvedba sistema e-peticij za Državni zbor do leta 2023.

8) Pridružitev države Slovenije Partnerstvu za odprto vlado do leta 2023, ki bo okrepilo preglednost delovanja javnega sektorja in zmanjšala stopnjo korupcije v državi (https://www.opengovpartnership.org/).

9) Pilotna izvedba ukrepa vključitve nadomestil za uporabo prostega programja ter storitev med upravičene stroške na javnih razpisih za nevladne organizacije v letu 2022.

10) Takojšen začetek izvajanja 23. člena Zakona o nevladnih organizacijah s strani pristojnega ministrstva, ki se nanaša na sistemsko financiranja podpornega okolja (vsebinske mreže) nevladnih organizacij na področju informacijske družbe s ciljem podpirati digitalni preobrazbo NVO, spodbujati digitalne kompetence v NVO in krepiti zagovorniške aktivnosti NVO na področju digitalne preobrazbe.