Skoči na vsebino

Varnost in zdravje na delovnem mestu – pravilno je vedeti, a še bolje upoštevati

 • Novice

Četrtkovo dopoldne smo namenili usposabljanju, kjer je bil tudi pogovor o uporabi lestev zabaven.

Predavateljica, gospa Tina Plahuta, nam je predstavila nevarnosti pri delu, kako varno ravnati in skrbeti za varnost ter kako ravnati v primeru nevarnosti. Informacije se temeljile predvsem na Zakonu o varnosti in zdravju pri delu, dodatno pa je k razpravi prispeval tudi udeleženec Peter, v prostem času prostovoljni gasilec.

Dvourno usposabljanje se je zaključilo s pisnim preizkusom, po pošti pa v kratkem pričakujemo tudi potrdila o udeležbi.

Glavne informacije, ki jih želimo podati tudi drugim nevladnim organizacijam, ki zaposlujejo, so naštete spodaj.

OBVEZNOSTI ORGANIZACIJE:

 • akt o varovanju zdravja na delovnem mestu s pravilnikom o mobingu,
 • akt za izvajanje aktivnosti za promocijo zdravja na delovnem mestu,
 • izjava o varnosti z oceno tveganja (spletno orodje),
 • požarni red (obveznost ali lastnika stavbe ali uporabnika/najemojemalca prostora) – vezan na prostore.
 • ustno in pisno izvajanje ukrepov, osveščanje in informiranje,
 • usposabljanje za varno delo za zaposlene, ki se obnavlja na 2 leti,
 • redni periodični pregledi delavcev na medicini dela, prometa in športa ( 3 do 5 let, odvisno od stopnje nevarnosti dela),
 • redno preverjanje ustreznih delovnih razmer (toplotni dejavniki in razsvetljava) iz strani pristojnih oseb,
 • redni pregled in preizkus delovne opreme iz strani pristojnih oseb,
 • določitev oseb, odgovornih za gašenje začetnih požarov in izvajanje evakuacije ter obveščanje o požarih (ena oseba na izmeno na posamezni lokaciji).

Usposabljanje za varno delo in varstvo pred požari je potrebno po zakonu opraviti vsaki dve leti, rezultat predavanja pa ni samo potrdilo, temveč tudi prepoznavanje nevarnosti, poznavanje tehnik za preprečevanje poškodb in nesreč ter ravnanj v primeru nesreč.