Skoči na vsebino

Vabljeni h kandidaturi za izbor predstavnikov v Svetu ministra za okolje in prostor za sodelovenje z NVO

 • Novice

CNVOS razpisuje postopek izbora dveh stalnih predstavnic oziroma predstavnikov (v nadaljevanju: predstavnik) nevladnih organizacij in osmih področnih predstavnikov v Svet ministra za sodelovanje z nevladnimi organizacijami. Rok za prijavo je petek, 29. 7. 2022, do 15.00.

V Svetu ministra za sodelovanje z nevladnimi organizacijami na Ministrstvu za okolje in prostor bodo:

 • en stalni predstavnik NVO za področje pravno-sistemska vprašanja s področja okolja, narave in prostora;
 • en stalni predstavnik NVO za področje podpornega okolja za NVO s področja okolja in prostora;
 • en področni predstavnik nevladnih organizacij za področje voda;
 • en področni predstavnik nevladnih organizacij za področje varstvo okolja;
 • en področni predstavnik nevladnih organizacij za področje biotska raznovrstnost;
 • en področni predstavnik nevladnih organizacij za področje zavarovana območja;
 • en področni predstavnik nevladnih organizacij za področje urejanje prostora;
 • en področni predstavnik nevladnih organizacij za področje graditev;
 • en področni predstavnik nevladnih organizacij za področje krožno gospodarstvo;
 • en področni predstavnik nevladnih organizacij za področje podnebne spremembe.

Upravičene organizacije za sodelovanje v postopku so nevladne organizacije, ki delujejo na zgoraj omenjenih področjih.

Če nevladna organizacija deluje na več področjih in se želi prijaviti kot volilni upravičenec na več področjih, se lahko prijavi večkrat. Prav tako lahko predlaga več kandidatov za različna področja. NVO mora izkazati, da deluje na izbranem področju oz. področjih.

Kandidat ali kandidatka za predstavnika je lahko oseba, ki izkazuje izkušnje z delovanjem na področju, na katerem kandidira. Vsakega kandidata se lahko predlaga za predstavnika NVO le na enem področju. Če NVO istega kandidata prijavijo na več področjih, bomo kandidata pozvali k pojasnilu, na katerem področju želi kandidirati. Če kandidat pojasnila ne pošlje, se upošteva prva prispela kandidatura.

Več informacij in povezavo  do prijave najdete tukaj.