Skoči na vsebino

Vabljeni h kandidaturi v svet Stičišča Središče 2022/23

  • Novice

Za potrebe dobrega in z lokalnim okoljem povezanega središča smo osnovali Strateški svet Stičišča Središče. V prvih dveh letih delovanja stičišča je v njem sodelovalo 10 predstavnikov NVO-jev, ki so pokrivali različna geografska in vsebinska področja.

Članstvo v svetu traja dve leti, tako ponovno zbiramo kandidature za članstvo v svetu za obdobje 2022/23. Kandidati so predstavniki nevladnih organizacij, ki pokrivajo različna geografska in vsebinska področja. Pri tem čemer želimo dosegati strateški cilj prisotnosti v lokalnih okoljih, obenem pa osnovati svet, ki bo poznal potrebe lokalnega okolja in znal izpostaviti, kaj je v lokalnih okoljih potrebno naslavljati.

Rok za prijavo je 20. 12. 2021.

Predstavnike bomo do 31. 12. 2021 izbrali glede na regionalno in vsebinsko pokritost osrednjeslovenske regije.

Vloga člana sveta stičišča je prostovoljna, svet pa se sestaja dvakrat letno. Prvo srečanje sveta bo v januarju 2022 – po dogovoru med predstavniki na aplikaciji ZOOM.

Način dela:

  • Svet se bo sestal najmanj dvakrat letno, sicer pa bo komunikacija potekala elektronsko. Za pohitritev procesa bomo mnenja zbirali z anketami.
  • Na prvem srečanju bo svet obravnaval in potrdil sledeče: kriterije evalvacije in uspešnosti projekta ter podal mnenje na načrtovane aktivnosti stičišča.
  • Na nadaljnjih sestankih bo svet obravnaval delovanje stičišča.
  • Mandat delovanja sveta bo 2 leti, skladno s financiranjem projekta.
  • Sestavljen bo iz predstavnikov NVO vseh 25 vključenih občin, zastopane pa bodo vsebinsko in organizacijsko različne NVO, s čimer bomo dosegli reprezentativnost.

Na tak način želimo zagotoviti minimalno prisotnost Stičišča Središče v lokalnem okolju, obenem pa omogočiti dialog in informiranje, ki je podlaga za vse naše nadaljnje aktivnosti. S tem tudi želimo presegati vključevanje zgolj že vključenih in vsaj minimalno opolnomočiti akterje, ki se do sedaj niso posluževali pomoči stičišč oz. se niso vključevali v aktivnosti na širšem lokalnem območju.

Vabljeni k prijavi.