Skoči na vsebino

[Vabilo] Regijski posvet za pripravo Resolucije o Nacionalnem programu za mladino

  • Novice

Letošnje leto je evropsko leto mladih! Zato vas vabimo na dialog z mladimi, ki bo potekal v sklopu 9. regijskega posveta za pripravo Resolucije o Nacionalnem programu za mladino (NPM) v Ljubljani v
torek, 31. maja 2022,
med 16.00 in 20.30
v Mladinskem centru Vič, Tržaška cesta 85, 1000 Ljubljana.

Dialog med mladimi in odločevalci bo potekal med 18.45 in 20.00.

Evropska komisija je leto 2022 posvetila mladim in jih izpostavila kot pomembne nosilce sprememb in bistvene za izgradnjo miroljubnih in demokratičnih družb. Zato je pomembno, da evropska skupnost sliši njihov glas. Mladi so v anketi, ki zadeva področje 8. cikla dialoga mladih, izpostavili pomen aktivne participacije v odločevalskih procesih in možnost sodelovanja na srečanjih s politiki, ko se sprejemajo pomembne odločitve. Zato bi mladim radi omogočili sodelovanje z odločevalci pri pripravi NPM.

Serijo regijskih posvetov organizira Urad RS za mladino v sklopu evropskega leta mladih in mladi so izrazili željo, da se regijskega dogodka v Ljubljani udeležijo tudi predstavniki Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Ministrstva za javno upravo in Mestne občine Ljubljana.

Posvetovanja in delavnice bodo potekala sproščeno, vendar sistematično po metodologiji svetovne kavarne, ko bodo mladi na sedmih postajah po načelu proste razprave in viharjenja možganov obravnavali aktualne teme:

  • izobraževanje (formalno in neformalno),
  • zaposlovanje in podjetništvo,
  • bivanjske razmere mladih,
  • zdravje in dobro počutje,
  • okolje in trajnost,
  • mladi in družba ter pomen mladinskega sektorja,
  • kultura, ustvarjalnost, dediščina in mediji.

Veselijo se vašega obiska in skupnega ustvarjanja zgodbe v evropskem letu mladih.

Dodatne informacije: mag. Maja Hostnik, direktorica Mreža MaMa, 041 804 069, maja.hostnik@mreza-mama.si