V Sloveniji zaživela kontaktna točka programa CERV

V Sloveniji je začela delovati kontaktna točka Programa Državljani, enakost, pravice in vrednote (Citizens, Equality, Rights, Values – CERV). Vodilo jo bo Kulturno izobraževalno društvo PiNA.

CERV točka bo obveščala o možnostih, ki jih program ponuja, organizirala informativne dogodke in delavnice, svetovala in izobraževala v vseh fazah prijave, nudila podporo v primeru tehničnih težav ter pomagala pri iskanju projektnih partnerjev in odgovorov na vsa vprašanja v zvezi s programom CERV.

Cilj točke je povečati prepoznavnost programa, njegovih ciljev in pomena ter nuditi podporo vsem organizacijam, ki bi želele v programu sodelovati. V skladu s tem si bo točka prizadevala povečati uspešnost črpanja sredstev programa s strani slovenskih organizacij.

Več informacij o aktualnih razpisih boste lahko zasledili že v naslednjem tednu. Vabimo vas, da delo kontaktne točke spremljate preko FacebookaLinkedINa ali pišete na e-naslov CERV-tocka@pina.si.

CERV točko sofinancirata Evropska komisija in Ministrstvo za pravosodje RS.