Skoči na vsebino

Svet Stičišča Središče

Strateški svet Središča Stičišče bo predstavljal tako vez Stičišče Središče z lokalnim okoljem kot tudi omogočal dialog in informiranje, ki je podlaga za vse naše nadaljnje aktivnosti. Svet bo v prvem letu delovanja sestavljen iz najmanj 10 predstavnikov nevladnih organizacij osrednjeslovenske regije, pri čemer bodo izbrani na podlagi čim boljše zastopanosti občin in področij delovanja.

S Strateškim svetom želimo dosegati strateški cilj prisotnosti v lokalnih okoljih, obenem pa osnovati svet, ki bo poznal potrebe lokalnega okolja in znal izpostaviti, kaj je v lokalnih okoljih potrebno naslavljati. 

Zainteresirane predstavnike nevladnih organizacij in društev iz osrednjeslovenske regije prosimo, da do 30. 11. 2019 oddajo kandidaturo za člana sveta Stičišča preko spodnjega obrazca.