Skoči na vsebino

Ste NVO z razvojnim potencialom?

  • Novice

NVO z razvojnim potencialom ste tiste razvojno naravnane organizacije, ki želite svojo dejavnost širiti in dvigniti na višji nivo, ob enem pa imate za to dobro vzpostavljene temelje in priložnosti v okolju.

V preteklem letu in pol je v konceptu sodelovalo več kot 15 organizacij, ki so tekom mentorstva nadgradile svoje delovanje z novo storitvijo, strateškim načrtom ali na kakšnem drugem področju organizacijskega delovanja.

V nov krog koncepta NVO z razvojnim potencialom bomo za naslednji dve leti (do septembra 2023) sprejeli dodatnih 7 nevladnih organizacij. V kolikor se najdete v zgornjem opisu, se prijavite obrazca na TEJ POVEZAVI.

Vključenim organizacijam nudimo:
▶ najmanj 6 ur individualnega svetovanja in
▶ najmanj 18 ur izobraževanj na teme strateškega razvoja, promocije, vpeljevanja tržnih aktivnosti itd.

Proces bo potekal tako, da se boste srečali z našimi svetovalci, s katerimi boste skupaj oblikovali načrt sodelovanja in opredelili cilj, ki ga želite doseči. Nato se boste do septembra 2023 udeleževali načrtovanih usposabljanj, mi pa vas bomo spremljali in vam svetovali.

Vzpostavili bomo tudi on – line mentorstvo, ki vam bo na voljo v delovnem času stičišča, NVO-ji pa se boste na nas lahko obračali z vprašanji in pobudami. Vzpostavili bomo prostor, kjer si boste NVO-ji s potencialom sposobni tudi medsebojno svetovati in si pomagati, čeravno ste iz različnih občin.

Časovno bomo usposabljanje prilagajali tako, da bomo individualna svetovanja prilagodili vašemu času, usposabljanja pa bomo organizirali v popoldanskem času ali o koncih tedna. Pričakujemo, da bo proces pri vsaki organizaciji potekal najmanj eno leto. Načrtujemo pa tudi dvodnevna, vikend usposabljanja.

PRIJAVA