Skoči na vsebino

Srečanje ambasadorjev mailing list

  • Novice

V torek, 27. 10., smo na Stičišču Središče organizirali srečanje z ambasadorji ter člani mailing list. Sam namen srečanja je bil “osvežiti” poznavanje namena mailing list.

Mailing liste, ustvarjene s strani Stičišča Središče za nevladne organizacije iz posamezne občine so namenjene medsebojni komunikaciji organizacij, izmenjavi ponudbe in povpraševanja ter povezovanju organizacij med sabo.

Udeležencem smo nato predstavili trenutno veljavna pravila mailing liste, katera prejmejo tudi člani mailing listo ob svojem prihodu na listo. Predloge sprememb teh pravil bomo posredovali Strateškemu svetu Stičišča Središče v presojo. V primeru sprememb bomo dopolnjena pravila posredovali na mailing liste in seznanili vse člane skupin.

Razprava po skupinah

Razprava je potekala v treh skupinah, ki so jih moderirali predstavniki Stičišča Središče.

Iskali smo odgovore na vprašanja, kako vzpodbuditi večjo aktivnost na listah, ter predloge, pa tudi izzive in omejitve, s katerimi se v zvezi z mailing listami soočajo. Zanimalo nas je tudi zanimanje prisotnih za posvete na daljavo z nevladnimi organizacijami posameznih občin ter primerni termini teh posvetov.

Pred zaključkom srečanja smo udeležencem predstavili zaključke debate:

  • Prepoznava se pomen list in možnosti za obveščanje, sodelovanje.
  • Problematično je vračanje mailov -napačni maili na listi.
  • Pomislek glede omejevanja list na občine.
  • Stičišče naj večkrat spomni na obstoj mailing list.
  • Na mailing liste se lahko pošilja tudi širše informacije o dogodkih in prostovoljcih, ki sedaj niso dovoljene, vendar je treba paziti, da ne bo mailov preveč.
  • Ustanovitev skupine oz. mailing liste pevskih zborov Osrednjeslovenske regije, ki bi tem društvom pomagala pri obveščanju ter deljenju informacij, notnih zapisov, …
  • Izražen pomislek, da so lahko predvsem starejši manj vešči in da vsi še niso navajeni novih tehnoloških poti.
  • Skrb glede nepovezovanja društev v občini Logatec. Predlog za posvete o razvoju turizma.
  • Podpira se predlog delavnic/posvetov o razpisih. Predlaga se tudi tema prostovoljstvo.

Po debati v skupini je sledila delavnica na temo, kako učinkovito podajati informacije. Poleg naslova, ki pritegne in vsebuje aktivacijo, je najpomembnejši element sporočanja jedernato sporočilo. Pri oblikovanju sporočila je potrebno odgovoriti na bistvena vprašanja (kaj? kako? kje? kdaj? zakaj?) ter dodati eno ključno grafiko. Pomemben dejavnik je tudi, kdaj in komu se sporočilo pošilja.

Za zaključek

Veseli smo vseh predlogov, kritik in pobud, ki so jih podali udeleženci srečanja, saj nam ravno povraten odziv omogoča naše aktivnosti in storitve izboljšati in nadgraditi.

V novembru bomo pričeli z izvajanjem posvetov na temo razpisov po posameznih občinah. Pripravili bomo načrt in orodje za povezovanje pevskih društev, ki bo v obliki spletnega portala, mailing liste – v dogovoru s predlagatelji in prvopridruženimi pevskimi zbori, ki si želijo povezovanja.

V kolikor se želite tudi vi povezati z nevladnimi organizacijami v vaši občini, se pridružite mailing listam.