Skoči na vsebino

Sprejet Regionalni razvojni program Ljubljanske urbane regije (RRP LUR) 2021–2027

  • Novice

21. junija je potekalo srečanje Razvojnega sveta Lubljanske urbane regije, kjer poleg 25 predstavnikov občin in 25 predstavnikov gospodarstva sedi tud 12 predstavnikov nevladnih organizacij, ki smo jih na podlagi kandidatur imenovali na Stičišču Središče oktobra 2020. Predstavniki nevladnih organizacij v RS LUR smo sklenili, da bomo tekom leta izvedli več internih sestankov za lažje in učinkovitejše spremljanje celotnega procesa.

Na fotografiji je več oseb, prisotnih na srečanju sveta v veliki dvorani MOL; Vir: RRA LUR

Poleg konstituiranja ter izvolitve predsednika in podpredsednika je bila osrednja tema sprejem Regionalnega razvojnega programa Ljubljanske urbane regije (RRP LUR) 2021–2027, temeljnega programskega, strateškega in izvedbenega dokumenta na regionalni ravni. Seji Razvojnega sveta LUR je pod vodstvom Zorana Jankovića, župana Mestne občine Ljubljana sledila še seja Sveta LUR, ki je dokument tudi potrdil.

Za predsednika Razvojnega sveta LUR je bil ponovno izvoljen župan občine Brezovica Metod Ropret, za podpredsednika pa Miran Stanovnik, župan občine Log-Dragomer ter Alenka Rožaj Brvar, direktorica Slovenskega inovacijskega stičišča.

 

Ena izmed ključnih nalog Razvojnega sveta LUR je sprejem RRP LUR za aktualno finančno perspektivo, kar je bila tudi osrednja tema današnje seje. S pripravo RRP LUR se je regija, ki jo poleg glavnega mesta Ljubljane sestavlja še 24 občin, aktivno vključila v proces programiranja za finančno perspektivo 2021–2027 ter si zastavila ambiciozne razvojne cilje. Postala bo mednarodno uveljavljena regija poslovnih priložnosti in zelenih naložb, zelena regija, ki spodbuja inovativnost, kreativnost in razvoj novih tehnologij. Njen razvoj bo temeljil na povezovanju sistemov in deležnikov, ki so ključni za prehod v trajnosten razvoj. Ob tem bo krepila visoko kvaliteto življena preko gospodarske in družbene učinkovitosti za izboljšanje življenjskega standarda prebivalcev, zaposlovanja za izzive trga dela prihodnosti, zdravja in izobraževanja. Poudarek je tudi na zagotavljanju uresničevanja pobud lokalnega okolja.

Skupna indikativna finančna vrednost RRP LUR 2021–2027 na osnovi evidentiranih potreb regije znaša 1,8 MRD EUR.