Skoči na vsebino

Skupno poročilo o prostovoljstvu v Republiki Sloveniji za leto 2021

  • Novice

Leto 2021 je bilo leto, zaznamovano z epidemijo koronavirusa, vendar pa so se ljudje, tudi starejši, ki so bili v obdobju epidemije najbolj ranljivi, vrnili k prostovoljstvu, opravljanju svojega poslanstva, reševanju stisk posameznikov in celotne družbe. Zavedati se moramo, da ravno prostovoljci s svojim nesebičnim delom in solidarnostjo prispevajo k varnejši prihodnosti vseh nas. Statistika kaže, da se ljudje po obdobju epidemije ponovno vključujejo v prostovoljstvo, prevzemajo odgovornost za spremembe in se učinkovito odzivajo na družbene izzive.

Skupno poročilo o prostovoljstvu v Republiki Sloveniji za leto 2021 je dostopno tukaj.

Izpostavljeni podatki:

Analiza podatkov, ki so jih zagotovile prostovoljske organizacije in organizacije s prostovoljskim programom, vpisane v vpisnik – v letu 2021 je poročilo o prostovoljskem delu v skladu z Zakonom o prostovoljstvu oddalo 2.232 prostovoljskih organizacij in organizacij s prostovoljskim programom, od tega je oddalo poročilo 2.003 prostovoljskih organizacij in 229 organizacij s prostovoljskim programom – je pokazala, da je skupno število prostovoljcev, ki so opravljali prostovoljsko delo in so vodeni v vpisniku prostovoljskih organizacij in organizacij s prostovoljskim programom, 188.520, opravili pa so 9.503.591 ur prostovoljskega dela.

V organizacijah s prostovoljskim programom je bilo leta 2021 skupno 4.800 prostovoljcev (leta 2020 3.788). V prostovoljskih organizacijah pa je bilo leta 2021 skupno 183.720 prostovoljcev, leta 2020 pa 185.015.

V okviru prostovoljskih organizacij je bilo leta 2021 opravljenih 9.314.840 ur prostovoljskega dela (7.162.796 ur v letu 2020), medtem ko je bilo v organizacijah s prostovoljskim programom, ki so vpisane v vpisnik, opravljenih 188.751 prostovoljskih ur (203.237 ur v letu 2020).

Spolna struktura prostovoljcev za leto 2021 v Sloveniji je pokazala, da je žensk 111.805 oziroma 59,3% (leta 2020: 114.713 oziroma 60,8 %,  leta 2019: 161.710 oziroma 56,9 %, leta 2018: 147.426 oziroma 60,4 %, leta 2017: 164.868 oziroma 56,6 %, leta 2016: 171.507 oziroma 55,8 %, leta 2015: 63.445 oziroma 65,5 %, leta 2014: 52.040 oziroma 61,8 %, leta 2013: 29.786 oziroma 63,5 %, leta 2012: 35.311 oziroma 65 %, leta 2011: 15.705 oziroma 58,1 %).

Prostovoljcev moškega spola je 76.715 kar predstavlja 40,7 % (leta 2020 74.090 oziroma 39,2 %, leta 2019: 2.421 oziroma 43,1 %, leta 2018: 96.878 oziroma 39,7 %, leta 2017: 126.346 oziroma 43,4 %, leta 2016: 135.755 oziroma 44,2 %, leta 2015: 33.377 oziroma 34,5 %, leta 2014: 32.166 oziroma 38,2 %, leta 2013: 17.117 oziroma 36,5 %, leta 2012: 18.826 ali 35 %).

Večina prostovoljskega dela je opravljenega v Republiki Sloveniji. V Sloveniji je bilo leta 2021 opravljenih 9.279.754 ur prostovoljskega dela, kar predstavlja 97,6 % delež vseh prostovoljskih ur, v državah EU je bilo opravljenih 184.807 ur prostovoljskega dela, kar predstavlja 2 % ter v tretjih državah 39.030 ur prostovoljskega dela, kar predstavlja 0,4 %.

Iz poročil za leto 2021 ponovno izhaja, da je največ prostovoljskih ur opravljenih na področju socialne dejavnosti. Na tem področju je bilo v letu 2021 opravljenih 5.601.033 prostovoljskih ur oziroma  58,9 % vseh prostovoljskih ur (leta 2020: 4.331.288 oziroma 58,8 %, leta 2019: 7.311.412 ur oziroma 63 %, leta 2018: 6.222.526 ur oziroma 62,8 %, leta 2017: 6.312.871 oziroma 66,7 %, leta 2016: 6.709.902 ur). Med področji, ki so določena s pravilnikom, je bilo v letu 2021 veliko prostovoljskih ur opravljenih tudi na področju vzgoje in izobraževanja – 978.789 ur, tj. 10,3 % (leta 2020 874.436, tj. 11,9 %, leta 2019: 1.208.982 ur, tj. 10,4 %), na področju kulture in umetnosti – 702.355 ur, tj. 7,4 % (leta 2020 433.891, tj. 10,4 %, leta 2019: 769.463, tj. 6,6 % ter na področju rekreacije – 472.104 ur, tj. 4,7 % (leta 2020: 313.440 ure, tj. 4,3 %, leta 2019: 513.735 ure, tj. 5,19 %).

Vir: Slovenska filantropija, prostovoljstvo.org