Skoči na vsebino

Razpis za Javna dela 2020

  • Novice

24. decembra je Zavod Republike Slovenije za zaposlovanje objavil javno povabilo za sofinanciranje stroškov zaposlitve dolgotrajno brezposelnih v javnih delih. Povabilo je odprto od 15. 1. 2020 do porabe sredstev, najdlje do 30. 4. 2020.

Javno povabilo je bilo objavljeno na spletni strani ZRSZ  24. 12. 2019. 
Skupaj bo za javna dela na voljo okvirno 22 mio EUR. Sredstva se zagotavljajo iz proračuna Republike Slovenije.
V programe bodo vključili najprej 1.500 dolgotrajno brezposelnih. 

Besedilo javnega povabila je dostopno tukaj.

Največja sprememba v letošnjem letu je predvsem zmanjšanje odstotka sofinanciranja s strani države.

———————————————————-

Javna dela potekajo v okviru aktivne politike zaposlovanja. Namenjena so predvsem spodbujanju socialne in delovne vključenosti ranljivih skupin brezposelnih, izboljšanju njihovih veščin in zaposlitvenih možnosti. Javno povabilo bo neprofitnim delodajalcem omogočilo sofinanciranje stroškov zaposlitve brezposelnih v programih javnih del. Programi se bodo lahko izvajali na področjih socialnega varstva, vzgoje in izobraževanja, kulture, okolja in prostora, kmetijstva in na drugih sorodnih področjih.

V javna dela se bodo lahko vključevali dolgotrajno brezposelni, ki so več kot eno leto neprekinjeno prijavljeni v evidenci brezposelnih. Pri tem bodo imeli prednost tisti, ki so več kot dve leti neprekinjeno prijavljeni med brezposelnimi in v tem času niso bili vključeni v noben program aktivne politike zaposlovanja.

Izvajalci bodo lahko oddali ponudbo za program javnega dela na območno službo, v kateri se bo program izvajal.