Skoči na vsebino

Pravilni izračun višine kriznega dodatka

  • Novice

CNVOS je pripravil razlago izračuna kriznega dodatka.

Krizni dodatek se računa glede na število dni, ko je delavec dejansko delal (tudi če je delal od doma). Če je delavec v mesecu aprilu delal vse dni po svojem delovnem razporedu, mu pripada 200 evrov kriznega dodatka.

V mesecu marcu se izplača krizni dodatek v sorazmernem delu, tj upošteva se 13 delovnih dni.

Foto: Pixabay

Spremenjeni interventni zakon ZIUZEOP določa, da je odsotnost z dela na delovni dan zaradi praznika IZJEMA, ki ne vpliva na višino kriznega dodatka (tako kot na primer vpliva odsotnost zaradi izrabe letnega dopusta). Zato menimo, da je potrebno pri izračunu morebitnega sorazmernega deleža izplačila kriznega dodatka upoštevati naslednjo formulo:

200 evrov ÷ delovnih dni v mesecu, (upošteva se koledarska delovna obveznost: marec 22 dni, april 22 dni, maj 21 dni, junij 22 dni)× število dni, ko je delavec dejansko delal (v primeru praznika, ki pride na delovni dan, se šteje, kot da je delavec delal – izjema po zakonu)

Primer formule za mesec april: 200 evrov / 22 * (število dni, ko je delavec dejansko delal +2)

Obrazložitev: V mesecu aprilu je bilo 22 delovnih dni, od tega sta bila 2 praznika. Zato je potrebno na mestu, kjer se šteje dejanska delavčeva prisotnost na delu, upoštevati dodatna 2 dneva.

OBDOBJEVIŠINA KRIZNEGA DODATKA
Delavec je delal ves čas, od 13. 3. do 31. 3. 2020 (ob predpostavki, da delo pri delodajalcu poteka od ponedeljka do petka)118,18 evrov
Delavec je bil v obdobju od 13. 3. do 31. 3. 2020 en dan na dopustu, dva dni pa na bolniški zaradi nege otrok. Dejansko je torej delal 10 dni (ob predpostavki, da delo pri delodajalcu poteka od ponedeljka do petka).90,9 evrov
Delavec je v aprilu delal ves mesec200 evrov
Delavec je v aprilu koristil 1 dan dopusta190,91 evrov
Delavec je v maju koristil 3 dni letnega dopusta
(ob predpostavki, da delo pri delodajalcu poteka od ponedeljka do petka)
171,43 evrov

Vir: CNVOS