Skoči na vsebino

Pozitivne spremembe na področju izobraževanja odraslih v Sloveniji

Povzeto iz mednarodnega poročila o stanju izobraževanja odraslih v letu 2023.

Slovenske državne politike na področju izobraževanja odraslih so zasnovane za povečanje vključevanja, dostopnosti, odzivanje na potrebe trga dela ter družbene izzive, spodbujajoč inkluzivnost, dostopnost in trajnost. Poleg tega si prizadevajo za spodbujanje socialne kohezije, demokratične participacije in celovitega blagostanja, s čimer prispevajo k celostnemu razvoju posameznika in krepitvi družbene strukture.

Vir: Pixabay

Zadnje novosti na področju IO

Slovenija doživlja pomemben razvoj na področju IO, zaznamovan s sprejetjem strategije “Digitalna Slovenija 2030” in celovitimi reformami izobraževalnega sistema. Nacionalni Program izobraževanja in usposabljanja za obdobje 2023-2030 ima ključno vlogo, osredotoča se na digitalne kompetence, aktivno socialno vključevanje in širše izboljšave na področju izobraževanja.

Spreminjanje finančnih virov in finančne težave

Finančni viri za IO v Sloveniji zajemajo projektna sredstva, programsko financiranje, operativne subvencije, prispevke posameznikov in prispevke delodajalcev. Čeprav se financiranje iz javnih virov na nacionalni/regionalni ravni šteje za zadostno, je pomembna težava upad financiranja iz Evropskega socialnega sklada (ESS), kar vodi v znatno poslabšanje finančne situacije za IO. Kljub finančnim izzivom SIAE ostaja dejaven zagovornik napredka na področju IO v državi.