Skoči na vsebino

Občani bodo lahko v Slovenj Gradcu pustili svoj pečat

Mestna občina Slovenj Gradec je začela s procesom participativnega proračuna (PP), v katerem bodo projekti izbrani v začetku junija, izvedeni pa do konca leta 2023. Posebnost slovenjgraškega modela, poimenovanega Moj pečat, je načrtna vključenost nevladnih organizacij v promocijo procesa. Z namenom, da spoznajo sam proces PP, predvsem pa priložnosti, ki jih pri tem imajo nevladne organizacije, so se na obisk odpravili predstavniki nevladnih organizacij in ene občine iz osrednjeslovenske regije.

Stičišče Središče, ki kot svetovalec sodeluje v procesu PP, je skupaj z občino in Stičiščem Korociv zasnovalo proces izbora predlogov. Pomembno je, da se v prvem izvajanju procesa merila in sistem zastavi tako, da so občani motivirani sodelovati, ob enem pa imajo možnost predlagaja in izglasovanja predlogov. Pri tem pa ni mogoče sistema zgolj prenašati iz občine v občino, pač pa ga je potrebno prilagoditi na vsako občino posebej.

Eden izmed ključnih predstavnikov NVO, Tomo Novosel, predsednik Društva eksperimentalne umetnosti, je predstavil kratke promocijske filme, v katerih mladi občani svoje soobčane vabijo k sodelovanju na PP. Filmi imajo tako aktivacijsko kakor tudi informativno vrednost in predstavljajo bistvene karakteristike PP. Kar je posebno pomembno izpostaviti pa je to, da je Tomo Novosel kot avtor, ob enem pa zaradi vsakoletnega zelo uspešnega mednarodnega filmskega festivala, zelo prepoznan obraz, za PP izpostavil sebe, kar ima v lokalnem okolju neprecenljivo vrednost.

Garancija za regularnost procesa in uspešnost prve izvedbe PP pa je vsekakor občina in župan, ki si iskreno prizadeva proces izpeljati na način, ki omogočajo razporejanje deleža občinskih sredstev skozi demokratičen proces neposredno občankam in občanom. Darko Sagmeister, vodja procesa na občini, ki tudi izvaja delavnice za razprave z občani, v svojih rokah trdno drži vajeti celotnega procesa. Udeleženci obiska pa so prav od njega izvedeli vse informacije in ključno spoznanje – PP je obsežen projekt a ga je, zaradi vseh prednosti, ki jih prinaša, zagotovo vredno izvajati.

Spremljanje delavnice za prebivalce Vaške skupnosti Šmartno pri Slovenj Gradcu