Skoči na vsebino

[MSS] Prostovoljec leta: Iščemo Naj prostovoljke, prostovoljce in projekte leta 2021!

Mladinski svet Slovenije (MSS) letos dvajsetič zapored razpisuje natečaj Prostovoljec leta, v okviru katerega bomo izbirali najboljše prostovoljke, prostovoljce, prostovoljski projekt, Naj mladinskega voditelja oz. voditeljico in Naj mladinski projekt za preteklo leto.

Verjamemo, da ste v lanskem letu mnogi prostovoljno prispevali svoj čas, znanje in trud za tiste, ki so vas potrebovali!

K prijavi v natečaj vabijo vse nevladne organizacije, javne institucije, neformalne skupine in posameznike; skratka vse, ki so v svoje dejavnosti v letu 2021 vključevali prostovoljce. Pri posameznikih bodo izbirali najboljše v 6 kategorijah: Naj prostovoljko in Naj prostovoljca v starostnih skupinah do 19 let, od 20 do 29 let in 30 let ali več, izbrali pa bodo tudi Naj mladinskega voditelja oz. voditeljico. Pri projektih pa bodo izbirali Naj prostovoljski projekt ter Naj mladinski projekt. Vse prijavljene prostovoljce in predstavnike sodelujočih organizacij bodo po izteku natečaja, predvidoma v juniju, povabili na zaključno prireditev, kjer bodo podelili nazive in priznanja izbranim prostovoljcem in projektom.

Kot prostovoljsko delo razumemo vse oblike prostovoljstva, tudi tiste, ki jih niso organizirale in dokumentirale uradne institucije; skratka, vse šteje.

Rok za prijave je petek, 15. april 2022.

>>> Razpisna dokumentacija in prijavnice

NE POZABITE!: Promocija prostovoljskega dela (in ne tekmovanje!) je ključni namen natečaja. Z natečajem, povabilom na prireditev in priznanjem za sodelovanje, ki ga dobijo vsi prijavljeni prostovoljci in projekti, lahko pomagamo pohvaliti in vzpodbuditi prostovoljsko delo tudi pri vas.