Skoči na vsebino

Mladinski natečaj ob mednarodnem dnevu človekovih pravic

Društvo za Združene narode (ZN) za Slovenijo v sodelovanju s Platformo SLOGA vabi k sodelovanju na mladinskem natečaju ob mednarodnem dnevu človekovih pravic. Tema letošnjega natečaja je vključujoče izobraževanje. Prva nagrada literarnega natečaja so brezžične slušalke EarPods, fotografskega natečaja pa tablični računalnik.

Natečaj je razdeljen na dva sklopa, na njem pa lahko sodelujejo mladi v starosti od 12 do 29 let.

  1. literarni natečaj: omejitev dolžine eseja/razmišljanja je 400 besed;
  2. fotografski natečaj: fotografije naj bodo ločljivosti 100–250 ppi.

Rok za oddajo del je 6. januar 2021. Svoja dela s pripisom »Za natečaj ob dnevu ČP« in prijavnico pošljite po e-pošti info@unaslovenia.org.

Med pravočasno prispelimi izdelki bomo glede na izvirnost, povezanost z razpisano tematiko in sporočilnost izbrali najboljša dela. Prispeli izdelki v vsakem sklopu bodo razdeljeni na tri starostne skupine: osnovnošolke_ci, srednješolci_ke ter mladi do 29. leta. V vsaki skupini bodo izbrani trije nagrajenci_ke, ki bodo prejeli knjižne oziroma praktične nagrade. Med vsemi prispelimi izdelki bomo izbrali tudi najbolj izvirno literarno in fotografsko delo. Avtor_ica najbolj izvirnega literarnega dela bo prejel_a brezžične slušalke EarPods, avtor_ica najbolj izvirnega fotografskega dela pa tablični računalnik. Nagrajenke_ci bodo prejeli tudi priznanja.

Rezultati natečaja bodo objavljeni do konca januarja 2021. Nagrajena dela bodo predstavljena v spletnem zborniku.

Za dodatne informacije smo na voljo preko e-pošte info@unaslovenia.org in patricija.virtic@bridge47.org.

Razpis ČP 2020

Razpis ČP 2020 prijavnica


Dne 10. decembra se spominjamo sprejetja Splošne deklaracije človekovih pravic v Organizaciji združenih narodov (OZN) leta 1948. Ta zgodovinski dokument je na globalni ravni prvič razglasil, da so vsi ljudje rojeni svobodni, imajo enako dostojanstvo, enake pravice in da so do svojih pravic ter svoboščin upravičeni ne glede na rasno pripadnost, barvo kože, spol, jezik, vero, politično ali drugo prepričanje, narodno ali socialno pripadnost, premoženje, kraj rojstva ali katero koli drugo okoliščino.

Ob tej priložnosti Društvo za ZN že trinajsto leto objavlja natečaj, letos pa se je soorganizaciji pridružil tudi evropski projekt Bridge 47, ki si prizadeva za mobilizacijo civilne družbe, da bi s pomočjo globalnega učenja prispevala k pravičnosti in izkoreninjenju revščine po svetu.

Splošna deklaracija človekovih pravic je osrednji mednarodni dokument s področja človekovih pravic. Deklaracija je poudarila načelo univerzalnosti, ki je temelj prava človekovih pravic. Človekove pravice so prirojene in pripadajo vsakomur, ne glede na narodnost, kraj bivanja, spol, nacionalno ali etnično pripadnost, barvo kože, vero, jezik ali katero koli drugo osebno okoliščino. Vsi imamo enake človekove pravice, brez razlikovanja.

Splošna deklaracija človekovih pravic opredeljuje tudi pravico do izobraževanja in v 26. členu določa, da je izobraževanje »usmerjeno k polnemu razvoju človekove osebnosti in utrjevanju spoštovanja človekovih pravic in temeljnih svoboščin. Spodbuja razumevanje, strpnost in prijateljstvo med vsemi narodi in rasnimi ali verskimi skupinami ter podpira dejavnosti Organizacije združenih narodov za ohranjanje miru.«

Tudi Agenda za trajnostni razvoj do leta 2030 med cilji trajnostnega razvoja zajema kakovostno izobraževanje. Podcilj 4.7 opredeljuje pomen globalnega učenja: »Do leta 2030 poskrbeti, da bodo vsi učenci pridobili znanje in spretnosti, potrebne za spodbujanje trajnostnega razvoja, tudi z izobraževanjem o trajnostnem razvoju in trajnostnem načinu življenja, človekovih pravicah, enakosti spolov, spodbujanju kulture miru in nenasilja, državljanstvu sveta ter spoštovanju kulturne raznolikosti in prispevka kulture k trajnostnemu razvoju.«


Več informacij:
www.sloga-platform.org
www.bridge47.org
www.unaslovenia.org
www.tuditi.si
www.poznavalec.si
www.skupaj-mocnejsi.si