Skoči na vsebino

Letno poročilo 2022 (za društva)

 • Novice

Društva in zveze društev morajo predložijo podatke za državno statistiko in za zagotovitev javnosti do 31. marca 2023 za preteklo koledarsko leto. Izjema so društva, ki so zavezana k reviziji; ta morajo revidirana letna poročila za zagotovitev javnosti predložiti do konca meseca avgusta.

Rok za oddajo letnih poročil za zavode, ustanove in druge nepridobitne organizacije poteče 28. februarja 2023.

Pozor: Društva morajo vsako leto predložiti letno poročilo, tudi če v tem letu niso delovala.

Glavne sestavine letnega poročila so:

 • bilanca finančnega stanja,
 • izkaz poslovnega izida s pojasnili in
 • poročilo o poslovanju društva.

Finančni del letnega poročila

Finančni del letnega poročila ponavadi sestavi računovodja, ki pa potrebuje vso potrebno dokumentacijo, ki jo morate pravočasno predati, da pri zaznavi pomanjkljivosti lahko ukrepate še pravočasno (poiščete izdane in prejete račune, pregledate izdatke in prihodke, primerno razporeditev na pridobitno in nepridobitno dejavnost).

Za osvežitev znanja vam priporočamo udeležbo na delavnici Vse o letnem poročilu za leto 2022, ki je organizirana v sklopu mreže ZaNVO.

Na podlagi delavnic, ki smo jih izvedli v preteklih letih, smo pripravili izvleček zanimivih, koristnih, praktičnih nasvetov:

 • Urejajte dokumentacijo in račune skozi celo poslovno leto.
 • Račun, ki je vezan na poslovni dogodek preteklega leta, spada v preteklo leto. Upošteva se namreč datum nastanka poslovnega dogodka in ne datum plačila.
 • V kolikor vodite enostavno knjigovodstvo, lahko uporabljate tudi Excel.
 • Bistvena za nepridobitne organizacije je ugotovitev pridobitnih in nepridobitnih prihodkov, zato jih je potrebno ločiti v knjigah – tako pri enostavnem kot dvostavnem knjigovodstvu.
 • Kadar je izdan račun, so vsi s tem povezani stroški ponavadi stroški pridobitne dejavnosti (npr. kadar na sejmu društvo prodaja piškote, potni stroški in stojnica spadajo med stroške pridobitne dejavnosti).
 •  Odločitev za način izračunavanja pridobitnih odhodkov:
  • Po dejanskih odhodkih (vsi odhodki, ki nastanejo v neposredni povezavi s pridobitno dejavnostjo).
  • Po sorazmernem deležu (vsi pridobitni prihodki / vsi prihodki = delež pridobitnih prihodkov v vseh prihodkih, (delež * vsi odhodki = delež pridobitnih odhodkov).
 • Za končno izdelavo finančnega poročila za društvo uporabite ustrezne obrazce.

 

Vsebinski del letnega poročila – POSLOVNO POROČILO

Vsebinski del letnega poročila vsebuje pregled dejavnosti, ki so se v preteklem letu izvajale v društvu. V tem delu lahko vključite podatke o dejavnostih in dogodkih, ki so se zgodili v društvu, kot so društvene dejavnosti, članstvo, volilni postopki, spremembe v programskem načrtu, nove pobude in dosežki. Vsebinski del letnega poročila je lahko tudi priložnost za društvo, da predstavi svoje delo in dosežke na javni ravni.

Poslovno poročilo vsebuje:

 • splošni del:
  • predstavitev društva, vodstva, zaposlenih in prostovoljcev, kratek razvoj, kratek pregled dejavnosti;
 • posebni del:
  • opisna poročila o izvedbi programov, dejavnosti in projektov društva; uresničenost doseganja zastavljenih ciljev; posebni dosežki;
 • zaključni del:
  • datum sprejetja letnega poročila v ustreznem organu društva, datum in kraj nastanka ter osebe odgovorne za sestavljanje poročila.

5 nasvetov za pripravo vsebinskega poročila društva

 1. Začnite z osnutkom vsebinskega poročila in ga redno posodabljajte.
 2. Vključite podatke o dogodkih, ki so se zgodili v društvu ter dosežke in nove pobude – pohvalite se.
 3. Prikažite, kako pridobitne dejavnosti prispevajo k izvajanju nepridobitnih.
 4. Preverite, ali so predstavljeni podatki točni in relevantni.
 5. Poročilo lahko dopolnite tudi s slikami, ki naredijo letno poročilo privlačnejše.

Letno poročilo o prostovoljstvu

Organizacije, ki ste vpisane v Vpisnik prostovoljskih organizacij in organizacij s prostovoljskim programom na AJPES, morate oddati tudi letno poročilo o prostovoljstvu za preteklo leto. Več informacij. Slovenska filantropija je pripravila obrazec s podatki, ki jih zahteva spletni obrazec letnega poročila o prostovoljstvu na AJPES-u.

Opozorilo: Tudi če vaša organizacija v lanskem letu ni imela prostovoljcev, je letno poročilo o prostovoljstvu vseeno potrebno oddati. V tem primeru namesto zahtevanih podatkov o številu prostovoljcev in prostovoljskih ur vnesete ničle.

 

Oddaja letnega poročila

Poročilo je potrebno oddati preko sistema AJPES, kjer najdete tudi navodila za izpolnjevanje enotnega obrazca. Več informacij.