Skoči na vsebino

Letno poročanje za nepridobitne organizacije

Včeraj smo pripravili delavnico zaključnega poročila za društva in zasebne zavod, to pa je vodila Nataša Kastelic Plantan, računovodkinja z večletnimi izkušnjami iz področja računovodstva nevladnih organizacij.

Na predavanju smo se dotaknili več različnih področij, ki jih je potrebno poznati, preden se lotite priprave zaključnega poročila. Ob tem bi opozorili, da morajo nevladniki oddati dve različni listini:

 • Letno poročilo na AJPES – društva do konca marca, zasebni zavodi do konca februarja,
 • Obračun davka od dohodka na FURS do 31. 3. 2020.

Delavnica je trajala več kot tri ure, tako smo za vas pripravili izvleček najbolj zanimivih, koristnih ali drugače pomembnih nasvetov.

 • Potni stroški naj bodo samo za potne stroške!
 • V kolikor želite osebam izplačati njihovo delo, jih lahko zaposlite tudi za samo eno uro na teden (namesto izplačevanja višjih potnih stroškov).
 • Kadar je izdan račun, so vsi s tem povezani stroški ponavadi stroški pridobitne dejavnosti (npr. kadar na sejmu društvo prodaja piškote, potni stroški in stojnica spadajo med stroške pridobitne dejavnosti).
 • V kolikor vodite enostavno knjigovodstvo, lahko uporabljate tudi Excel.
 • Za ločevanje med pridobitno in nepridobitno dejavnostjo uporabljajte stroškovno mesto, pa tudi če le v Excelu.
 • Istovrstne stroške obravnavajte enako – tudi če je računalnik pod 500 EUR, ga lahko štejete med osnovna sredstva.
 • Urejajte dokumentacijo in račune skozi celo poslovno leto.
 • Račun, ki je vezan na poslovni dogodek preteklega leta, spada v preteklo leto.
 • Popis sredstev – tako materialnih kot denarnih – terjatve, obveznosti, blagajna, …
 • Pravilnik o računovodstvu – obvezen po zakonu, hkrati pa predstavlja pravilnik, na katerega se lahko obrnete, kadar ste v dilemi.

Ugotovili smo tudi, da bi lahko vsi prisostvujoči “osvežili” svoje pravilnike o računovodstvu, ki jih lahko pripravimo tudi na spletni strani CNVOS – Pravilnik o računovodstvu za društva in Pravilnik o računovodstvu za zavode in ustanove.