Skoči na vsebino

Končno poletje in z njim poletni NVO dogodki!

Katere ukrepe moramo izpolnjevati, da v naši NVO ravnamo po pravilih? Prinaša poletje popolno svobodo in odsotnost ukrepov?

Nikakor ne. CNVOS je zbral vse pomembne informacije, ki jih najdete tukaj.

Od 21. 6. oz. 27. 6. je še vedno prepovedano zbiranje več kot 50 oseb, vendar so k temu dane izjeme (ožji družinski člani ali člani skupnega gospodinjstva; omejitev tudi ne velja za organizirane javne prireditve in javne shode, pri katerih je organizator znan (3. člen Odloka).

Ta člen določa, da se zaradi epidemioloških razmer število oseb na odprtih površinah omeji na enega udeleženca na 10 kvadratnih metrov površine (oziroma več udeležencev, če gre za osebe iz skupnega gospodinjstva), vendar največ 100 udeležencev. Medosebna razdalja med udeleženci mora biti najmanj 1,5 metra (razen med osebami iz skupnega gospodinjstva).

Vendar pa je mogoče ob upoštevanju pogojev iz prejšnjega odstavka prirediti v zaprtih prostorih (do 100 udeležencev) ali na odprtih površinah (nad 100 udeležencev), če imajo udeleženci negativen rezultat PCR testa ali testa HAG, ki ni starejši od 48 ur, dokazilo o cepljenju, dokazilo o pozitivnem rezultatu testa PCR, starejšem od deset dni ali potrdilo zdravnika, da je oseba prebolela COVID-19 in od začetka simptomov ni minilo več kot šest mesecev. (Za podrobne informacije o izpolnjevanju pogojev glejte 2. odstavek 3. člena na povezavi.

Foto: Pixabay

Na kratko pa za organizacijo kulturnih prireditev še naprej veljajo vsi splošni ukrepi: prezračevanje, uporaba zaščitnih mask v zaprtih prostorih (ne pa na prostem) in razkuževanje rok, nastopajoči morajo biti še vedno testirani, prav tako morajo udeleženci izpolnjevati gornje pogoje.

Če prirejamo kulturne prireditve na prostem, kako naj ravnamo s stoli?
Če so ti fiksni, so lahko zasedeni do 75%. Med dvema udeležencema mora biti en stol prazen (kar pa ne velja za člane skupnih gospodinjstev).
Če pa stole sami namestimo, jih postavimo z najmanj metrsko razdaljo (ne velja za člane skupnih gospodinjstev).
Podrobneje: http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=ODLO2425.

Omenjeni ukrepi ter omejitve veljajo do 4. julija.

Na koncu lahko še dodamo, da bo potrebno spremembe ukrepov spremljati tudi čez poletje. Priporočamo, da se jih držite (in tudi upoštevate vsa higienska navodila oziroma priporočila Nacionalnega inštituta za javno zdravje), hkrati pa pod olajšanimi pogoji priredite dogodke, morda tudi tiste, za katere med hladnejšim delom leta ni bilo možnosti.

NVO aktivno in prijetno poletje tako pri delovanju v organizaciji kot tudi na oddihu vam želi ekipa Stičišča Središče!