Skoči na vsebino

[Kako se lotimo ankete] Potencial nevladnih organizacij v Sloveniji

 • Novice

Na povezavi je anketa, s katero želijo oceniti stanje nevladnih organizacij (NVO), raziskati njihov potencial za razvoj in nudenje storitev ter identificirati potrebe za krepitev njihovih kapacitet. K reševanju ste vabljene organizacije, ki ste imele v letu 2022 več kot 5.000 EUR prihodkov.

Da se boste lažje lotili reševanja ankete, vam priporočamo, da si pred reševanjem pripravite spodnje podatke o vaši organizaciji.

Podatki o vaši organizaciji

Poleg osnovnih podatkov potrebujete še:

 • Katere statuse ima vaša organizacija (Status NVO v javnem interesu, Status humanitarne organizacije, Status invalidske organizacije, Status prostovoljske organizacije, Status socialnega podjetja, Status mladinske organizacije v javnem interesu, Drugo).
 • Ali se v primeru prenehanja delovanja vaše organizacije premoženje prenese na drugo nevladno organizacijo s podobnim namenom ali nepridobitno pravno osebo javnega prava?

Podatki o prostovoljstvu v vaši organizaciji

V kolikor imate status prostovoljske organizacije, ste spodnje podatke za leto 2022 posredovali na AJPES ter jih boste našli v bazi Javna objava poročil o prostovoljstvu, kjer poiščete svojo organizacijo. V kolikor imate v vaši organizaciji prostovoljce, a nimate statusa prostovoljske organizacije, teh podatkov ne posredujete na AJPES. Podatke (oz. ocene) pridobite iz vaših internih dokumentov.

Poiščite naslednje podatke:

 • Število prostovoljcev v letu 2022
 • Okvirno število prostovoljskih ur na mesec v 2022
 • Povečanje/zmanjšanje števila prostovoljcev v zadnjih petih letih
 • Delež žensk med prostovoljci

Podatki o zaposlenih in ostalih, ki za svoje delo prejemajo plačilo

Zberite informacije o številu oseb za leto 2022, ki so prejemale plačilo za delo v vaši organizaciji:

 • Polni delovni čas, nedoločen čas
 • Polni delovni čas, določen čas
 • Krajši delovni čas, nedoločen čas
 • Krajši delovni čas, določen čas
 • Honorarni/pogodbeni sodelavci
 • Zaposleni preko s. p.
 • Zaposleni preko statusa samozaposlenega v kulturi
 • Zaposleni preko javnih del
 • Delo na študentsko napotnico
 • Drugo

Potrebovali boste tudi okvirno oceno števila plačanih ur na mesec.

Podatki o obsegu in virih financiranja

Podatke o virih financiranja (v letu 2022) boste prejeli od vaše računovodje oz. iz vaših finančnih podatkov, ki ste jih potrebovali za sestavo Izkaza poslovnega izida 2022. Potrebujete delež vaših prihodkov (2022) iz naslednjih virov:

 • Javna sredstva – občine
 • Javna sredstva – država (ministrstva, uradi …)
 • Javna sredstva – EU
 • Javna sredstva – FIHO, Fundacija za šport
 • Javna sredstva – od 1 % dohodnine (FURS)
 • Donacije in sponzorska sredstva (od podjetij, posameznikov, zasebnih fundacij)
 • Iz članarin
 • Drugi prihodki

Znesek celotnih prihodkov v letu 2022 najdete v Izkazu poslovnega izida 2022.

Oceniti je potrebno tudi, ali so se v zadnjih petih letih naslednje postavke povečale, zmanjšale, ostale enake oziroma ne morete oceniti:

 • Prihodki,
 • Izdatki,
 • Obseg dela,
 • Razširitev vsebin vašega dela,
 • Obseg javnih sredstev.

Preostala poglavja

V preostalih poglavjih odgovarjate večinoma v obliki odgovora na lestvicah (se ne strinjam ➝ se popolnoma strinjam, nič ➝ zelo veliko, ni ovira ➝ je zelo velika ovira, …) oziroma z izbiranjem med večimi odgovori. Poglavja so:

 • Podatki o sodelovanju z drugimi organizacijami
 • Podatki o odnosih z državo (na lokalni in nacionalni ravni)
 • Podatki o ovirah in potrebah za delovanje NVO
 • Civilni dialog in zagovorništvo
 • Pokritost z javnimi storitvami v skupnosti in potencial NVO
 • Pogled na vlogo in razvoj NVO

Spodaj je nekaj primerov vprašanj iz ankete.

Projekt izvajajo Univerza v Ljubljani, Fakulteta za družbene vede, v partnerstvu s Fakulteto za socialno delo, Fakulteto za upravo in Centrom nevladnih organizacij – CNVOS.