Skoči na vsebino

Kako lahko društvo pridobi več članov

Društvo lahko pridobi več članov ali nove člane z izvajanjem različnih promocijskih in angažirajočih strategij. Tu je nekaj predlogov:

Spletna prisotnost

Ustvarite privlačno spletno stran društva, kjer so jasno predstavljene dejavnosti, cilji in koristi članstva.
Aktivno uporabljajte socialna omrežja za deljenje informacij, dogodkov in dosežkov društva.

Informacijski dogodki

Organizirajte informativne dogodke, na katerih predstavite dejavnosti društva in pridobite nove člane.
Sodelujte na sejmih, festivalih ali drugih lokalnih dogodkih, kjer lahko promovirate svoje društvo.

Sodelovanje z mediji

Pošiljajte tiskane in spletni medijem novice o dogodkih, dosežkih in projektih vašega društva.
Organizirajte intervjuje z vodstvom ali člani društva.
Predstavite se lahko tudi v oddaji na Zelenem valu – Vsi sosedje.

Vabila in promocija

Vabite ljudi, da obiščejo vaše dogodke ali sestanke društva.
Razdeljujte letake, plakate ali druge promocijske materiale v lokalni skupnosti.

Programi za člane

Ponudite privlačne ugodnosti za članstvo, kot so popusti na dogodke, ekskluzivni dostop do določenih aktivnosti ali brezplačne delavnice.
Razvijajte programe, ki odražajo interese ciljne skupine, da bi privabili nove člane.

Sodelovanje z drugimi organizacijami

Vstopite v partnerstva z drugimi lokalnimi organizacijami, šolami ali podjetji za skupne dogodke ali projekte.
Vključite se v mreženje z drugimi nevladnimi organizacijami.

Mladi ambasadorji

Vključite mlade člane kot ambasadorje društva, ki bodo v svojih skupnostih širili informacije o dejavnostih društva.

Sodelovanje z lokalnimi institucijami

Komunicirajte s šolami, knjižnicami, mestno upravo in drugimi institucijami za promocijo dejavnosti vašega društva.

Delavnice in predavanja

Organizirajte izobraževalne dogodke, delavnice ali predavanja, ki bodo pritegnila zanimanje nove ciljne skupine.

Feedback in prilagajanje

Zbirajte povratne informacije od trenutnih članov in potencialnih članov ter prilagajajte aktivnosti društva glede na njihove želje in potrebe.

Pomembno je ustvariti pozitivno in vključujoče okolje, kjer se ljudje počutijo dobrodošle in motivirane za sodelovanje v dejavnostih društva.

Vir: Pexels