Skoči na vsebino

Javni poziv za hitre odzive nevladnih organizacij za nujne zagovorniške, pravne in komunikacijske akcije

CNVOS je objavil nov javni poziv za hitre projekte preko katerega bodo med nevladne organizacije razdelili 100.000 € za nujne zagovorniške, pravne in komunikacijske akcije, ki so načrtovane kot takojšen odziv na različne izzive ali priložnosti in sodijo na širše področje demokracije in človekovih pravic.  Razpis je odprt od 15.7. 2021 do porabe sredstev. Za projekte v trajanju od najmanj 1 in največ 6 mesecev bodo organizacije lahko prejele med 4.000 in 6.000 €.

CNVOS želi z javnim pozivom nevladnim organizacijam ponuditi možnosti za premišljen odziv na trenutno dogajanje, grožnje in priložnosti. S finančno podporo želijo nevladnim organizacijam omogočiti, da pripravijo dobre zagovorniške kampanje, ki temeljijo na podatkih in dokazih; učinkovite komunikacijske kampanje, ki pridejo do ljudi; akcije za pridobivanje podpore »navadnih« ljudi/državljanov; učinkovite odzive na kršitve človekovi pravic (tako pravne kot komunikacijske) Pri tem poudarjajo, da je delo v lokalnih skupnostih enako pomembno kot odzivi na nacionalni ravni. Nevladne organizacije zato pozivajo k razmisleku kako lahko sredstva javnega poziva pomagajo pri odzivih na lokalne izzive.

Na razpis se lahko prijavijo nevladne organizacije, ki na dan oddaje svoje projektne prijave izpolnjujejo pogoje določene v 2. členu Zakona o nevladnih organizacijah (Uradni list RS, št. 21/18).

13. julija je potekala informativna spletna delavnica o razpisu, v kolikor ste jo zamudili si posnetek lahko ogledate tukaj.

Dobro je vedeti!

Prijavitelj ima lahko istočasno samo eno aktualno prijavo (v fazi ocenjevanja ali izvedbe). Ko projekt zaključi oziroma dobi obvestilo o zavrnitvi, lahko prijavi novega. Omejitev glede števila projektov, v katerih je organizacija partnerica, ni.

Izbor projektov bo potekal dvakrat mesečno. Odločitve bodo praviloma sprejete v 14 dneh.

Dodatne informacije in podpora prijaviteljem: osife@cnvos.si ali po telefonu na 01 542 14 22.

Več informacij o razpisnih pogojih najdete na domači strani razpisa.