Skoči na vsebino

Forum prostovoljstva: Vloga prostovoljstva v dolgoživi družbi

  • Novice

Ob mednarodnem dnevu prostovoljstva so na Slovenski filantropiji v četrtek, 3. 12. 2020, pripravili Forum prostovoljstva z naslovom Vloga prostovoljstva v dolgoživi družbi.

»Prostovoljstvo je prepoznano kot pomembna aktivnost, ki omogoča široko vključevanje ljudi v družbene procese in zvišuje kakovost bivanja vseh ljudi v skupnosti. Pomembno je vzpodbujanje in omogočanje vključevanja ljudi v prostovoljstvo v vseh življenjskih obdobjih. Ko govorimo o dolgoživi družbi, velikokrat razmišljamo predvsem o starejših, pa vendar je za kakovostno življenje ljudi v ‘dolgoživi družbi’ pomemben način življenja od otroštva do starosti. Družbe z največ stoletniki so tiste, ki starejšim ne odvzemajo vloge v družbi in praviloma starejših ne odrivajo v posebne institucije za starejše. Prostovoljstvo starejšim omogoča uporabo pridobljenih znanj in izkušenj, omogoča jim, tudi po odhodu v pokoj, vpetost v družbeno življenje, preprečuje občutek osamljenosti in izolacije. Na ta način ohranja in krepi telesno in duševno zdravje ter vpliva na dobro počutje. Preko prostovoljstva starejši prevzemajo novo družbeno vlogo, ki jo, kot družbena bitja, potrebujemo vsi ljudje, še zlasti takrat, ko se nam ena vloga izteče, ko se na primer otroci osamosvojijo, še bolj pa ob odhodu v pokoj.« (Tereza Novak, izvršna direktorica Slovenske filantropije)

 

Na okrogli mizi so dr. Vladimir Prebilič, župan Občine Kočevje, Jerica Laznik, mentorica na programu Starejši za starejše, Zveza društev upokojencev Slovenije, Anu Kahuna, vodja programa Zavoda Sopotniki in prof. dr. Jana Mali, Fakulteta za socialno delo, predstavili več primerov dobrih praks podpore in organiziranja prostovoljskih aktivnosti starejših in za starejše. Govorili smo o vlogah različnih družbenih struktur pri uresničevanju nacionalne Strategije dolgožive družbe. O tem, kaj je naloga države, lokalnih skupnosti, javnih zavodov, nevladnih organizacij in posameznikov različnih generacij pri organiziranju in podpori širokega vključevanja ljudi v prostovoljske aktivnosti, katerih namen je soustvarjanje dolgožive družbe, ki temelji na povezani skupnosti in kakovostnem življenju vseh posameznikov v skupnosti. Okroglo mizo si lahko v celoti ogledate na našem YouTube kanalu.

Zbrane je nagovoril gospod Cveto Uršič, državni sekretar na Ministrstvu za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti. Okroglo mizo je povezovala Tereza Novak, izvršna direktorica Slovenske filantropije.

Med udeleženci okrogle mize je prišlo do dveh predlogov, ki jih bomo realizirali v najkrajšem možnem času. Prvi je bil, da organiziramo srečanje županov, na katerem bi predstavili zgledne primere solidarnosti in sodelovanja v skupnosti, ki so posledica načrtnega delovanja občinskih uprav. Primere dobrih praks bomo izbrali med občinami, ki so že prejemnice naziva Prostovoljstvu prijazno mesto, k udeležbi pa povabili tudi ostale občine, Skupnost občin Slovenije in Združenje občin Slovenije. Drugi predlog pa je srečanje med fakultetami, ki že spodbujajo prostovoljstvo med študenti in tistimi, ki še ne.

 

Kot del foruma lahko dostopate tudi do video prispevkov prostovoljcev in strokovnjakov, ki delujejo na področju dolgožive družbe:

Ana Cajnko: Pomoč prostovoljcev osebam z demenco

»Osebe z demenco vsaj toliko kot osnovno nego in zdravila potrebujejo bližino drugega, socialne stike in druženja, kar jim lahko omogočajo prav primerno usposobljeni prostovoljci.« (Ana Cajnko, predsednica društva RESje)

prim. Anica Mikuš Kos, dr. med.: Prostovoljsko delo – korist zame, za druge, za skupnost

»Skrbi za stare ljudi, še posebej mehkega dela – emocionalnega, psihosocialnega, dostojanstvenega – si ne moremo predstavljati brez angažmaja civilne družbe, posameznikov vseh starosti.« (Anica Mikuš Kos, predsednica Slovenske filantropije)

mag. Darko Krajnc: Prostovoljstvo kot priložnost medgeneracijskega sobivanja

»Prostovoljstvo starejših ima pomembno vlogo za vzdrževanje aktivnosti, vključenosti, ohranjanja in gradnje socialne mreže ter osebno izpolnitev v smislu pomembnosti za druge in družbo.« (Darko Krajnc, vodja Hiše Sadeži družbe Murska Sobota)

dr. Mateja Kožuh Novak: Prostovoljstvo starejših – bogastvo slovenske družbe

»Učinki prostovoljstva starejših so vidni in oprijemljivi in škoda je, da jih država ne uporabi bolje ter da sistemsko in finančno ne podpre programov, ki dvigujejo kakovost življenja starejših.« (Mateja Kožuh Novak, upokojena zdravnica in borka za pravice starejših)

Tadeja Rajk in Tatjana Plahuta: Program DCA uresničujemo s prostovoljstvom

»Prostovoljci in uporabniki vzpostavljajo nove odnose, bolje skrbijo zase, si nudijo podporo, se drug ob drugem učijo, krepijo povezanost in samostojnost, ohranjajo aktivno vključenost na različnih področjih in tako poskrbijo za kakovost svojega življenja.« (Tadeja Rajk, strokovna sodelavka Dnevnega centra aktivnosti za starejše Ljubljana)

prof. dr. Zvezdan Pirtošek: Prostovoljstvo in empatija, preplet družbe in biologije

»Prostovoljstvo ima pri obravnavi starejših prav posebno vlogo. Z negovanjem prostovoljstva postajamo vse bolj humana družba. Empatija prostovoljca lahko obogati z izkušnjo drugega sveta, ki ga bo nekoč sam živel, in se ga dotakne z njegovo modrostjo.« (prof. dr. Zvezdan Pirtošek, nevrolog in predstojnik Katedre za nevrologijo na Medicinski fakulteti Univerze v Ljubljani)

Čeprav je letošnji forum potekal brez druženja, ki je bilo vselej prijetno, verjamemo, da smo vsi skupaj dodali delček svojega znanja k boljši, bolj vključujoči družbi prihodnosti.