Skoči na vsebino

Financiranje nevladnih organizacij

 • Novice

Na temo, kje za svoje delovanje poiskati sredstva tudi izven občinskih razpisov, smo v decembru organizirali delavnico. Iskali smo možnosti in priložnosti, ki jih imajo nevladne organizacije, da pridobivajo sredstva ali mednarodne prostovoljce zunaj občinskih razpisov.

Z nami so bili:

 • Zavod Voluntariat, ki se ukvarjajo z organizacijo projektov prostovoljskega dela skupaj z lokalnimi organizacijami na področju varovanja naravne in kulturne dediščine, mirovništva, pomoči deprivilegiranim družbenim skupinam, itd.,
  Z njimi se je možno povezati tako, da se prijavite na njihov razpis in za krajši ali daljši čas (tabore in podobne aktivnosti) pridobite mednarodne prostovoljce. Običajno morate prostovoljcem zagotoviti prehrano in bivanje. Več o možnostih najdete tukaj.
 • CNVOS – krovna mreža slovenskih nevladnih organizacij bo predstavila Active Citizens Found v Sloveniji – ACF: Osrednji cilji sklada na ravni EU so okrepljena civilna družba, aktivno državljanstvo ter opolnomočene ranljive skupine. Program Active Citizens Fund v obdobju 2014–2021 poseben poudarek namenja dolgoročnemu trajnostnemu razvoju in krepitvi nevladnega sektorja. Prvi možni prijavni rok za manjše projekte za organizacije, ki delujejo na področju zagovorništva, bo predvidoma marec 2020, medtem ko bo najzanimivejši rok za prijave za društva in zavode februar 2021.
  Več o razpisih in razpisnih rokih na tej povezavi.
 • MOVIT izvaja naloge Nacionalne agencije v programih EU na področju mladine, kar pomeni, da so njihovi razpisi aktualni za vas predvsem, če v svoje aktivnosti vključujete mlade med 15 – 29 let. Predstavljene so bile možnosti financiranja mednarodnih projektov v programih. Prvi rok, na katerega se lahko s svojimi projekti prijavite, je 5. 2. 2020. Vse o možnostih financiranja si lahko preberete tukaj.
  Informativni dan, ki vam bo razjasnil marsikatero dilemo, bo 7. 1. 2020, a se je potrebno predhodno prijaviti tukaj.
  Če želite, da vam na delavnici pomagajo pri vključevanju mladih z manj priložnostmi, imate možnost, da s svojimi projektnimi predlogi pridete na delavnico Vključevanje +, prav tako pa lahko dobite pomoč pri povezovanju s partnerji iz tujine in pri drugih izzivih. Več na tej povezavi.
 • CMEPIUS – Center Republike Slovenije za mobilnost in evropske programe izobraževanja in usposabljanja je javni zavod, ki izvaja naloge nacionalne agencije programa Erasmus+ za področje izobraževanja, usposabljanja in športa ter naloge nacionalne kontaktne točke za program Evropa za državljane.

Za NVO-je so najbolj perspektivna Učna mobilnost posameznikov, za bolj profesionalizirane nevladne organizacije (tiste, ki ste pri nas v shemi organizacij z razvojnim potencialom) pa tudi Strateška partnerstva  s prijavnim rokom 24. 3. 2020. Prijavite pa se lahko tudi na projekte Evropa za državljane s prijavnim rokom 1. 9. 2020. S pomočjo njihovega orodja za iskanje partnerjev pa lahko najdete tudi partnerje iz tujine.