Skoči na vsebino

Uvajanje in upravljanje sprememb v organizaciji

Uspešne organizacije razmišljajo o svoji prihodnosti in načrtujejo spremembe. Uvajanje sprememb je povezano z vizijo in cilji organizacije in ljudmi v organizaciji, z njihovim načinom opravljanja dela in z njihovimi odnosi. Tekom izobraževanja boste spoznali, zakaj so za uvajanje in upravljanje sprememb v organizaciji pomembni uspešna komunikacijaučinkovito načrtovanje ter prepoznavanje in obvladovanje odpora do sprememb. Predstavljeni bodo ključni koraki do uspešne spremembe, način načrtovanja razvoja ter temelji za strategijo organizacije in nadaljnjo analizo stanja.

Iz vsebine:

  • Modeli in metode za spremembe (teorija spremembe, sistemski modeli za  razvoj organizacij/timov, discipline učeče se organizacije)
  • Načrtovanje sprememb: analiza organizacijskega okolja
  • Načrtovanje ukrepov za razvoj in spremembo
  • Pomen motivacije za spreminjanje
  • Oblikovanje in komuniciranje jasne vizije, ki povezuje vse

Delavnica je namenjena vodstvom organizacij, vodjem timov, projektnim vodjem in vsem posameznicam in posameznikom, ki jih zanima pomen sprememb za organizacijo in ljudi.Delavnico bo vodil Sašo Stojanovič Lenčič,samostojni svetovalec in izvajalec izobraževanj s področja procesov participacije, komunikacije, motivacije, strateškega načrtovanja in uvajanja novih projektov/produktov.V svoja predavanja in treninge vključuje teoretične koncepte in metode ter praktične primere iz svojih bogatih izkušenj z različnih področij in vse skupaj zmehča s kančkom humorja. Na svoji dvajsetletni poti je svoje znanje pridobival in kalil svoje izkušnje kot projektni svetovalec in vodja projektov, direktor podjetja, programski sekretar politične stranke in politični svetovalec.

Na delavnico se prijavite prek spodnjega obrazca. Prijava na delavnico ne pomeni avtomatsko zagotovljene udeležbe. V prijavi navedite, kakšne so vaše dosedanje izkušnje na predmetnem področju in kako vam bo znanje z delavnice koristilo oz. v praksi pomagalo vaši organizaciji. Pri tem bodite čim bolj konkretni, saj bomo udeležence izbrali na podlagi tega opisa. O izboru vas bomo obvestili najkasneje pet delovnih dni pred delavnico.

 

 PRIJAVA