Skoči na vsebino

Usposabljanje za varno delo in varstvo pred požarom

Imate v vašem društvu, zasebnem zavodu ali drugi nevladni organizaciji vsi opravljeno varstvo pri delu?

Udeležite se 3-urnega usposabljanja, ki ga bo izvedla usposobljena strokovna delavka. Udeleženci boste prejeli potrdilo o udeležbi na usposabljanju in opravljanju preizkusa usposobljenosti.

➤ Cena usposabljanja je 10 EUR na prvo osebo iz organizacije in nato 5 EUR za vsako nadaljnjo osebo iz iste organizacije, maksimalno število udeležencev je 5 oseb iz iste organizacije. Ob prijavi bomo organizaciji izstavili račun, ki ga boste plačali pred prihodom na usposabljanje.

 PRIJAVA

 

Program usposabljanja obsega:
Usposabljanje za varno delo

  • teoretične podlage varnosti in zdravja pri delu,
  • splošni ukrepi in prva pomoč, poškodbe pri delu, poklicna obolenja,
  • organizacija dela, nevarnosti na delovnem mestu (mehanske, električni tok, padci),
  • zaslon – ergonomija, udeležba v cestnem prometu.

Usposabljanje za varstvo pred požarom

  • teoretične podlage varstva pred požarom,
  • osnove gorenja, razvrstitev požarov, sredstva in oprema za gašenje,
  • požarni red, preventivni ukrepi, postopki v primeru požara.

Praktični preizkus znanja na področju varnosti pri delu ter varstva pred požarom

 

Prijave zbiramo do 10. 2. 2020 oz. do zasedbe prostih mest preko spodnje povezave.

 PRIJAVA