Skoči na vsebino

Usposabljanje: Varnost in zdravje pri delu in varstvo pred požarom

Ali veste, da morate usposabljanje za varno delo in varstvo pred požari obnavljati? Po zakonu kar vsako leto!

Poleg tega da moramo slediti zakonu, pa moramo kot delodajalci svojim zaposlenim nuditi tudi varno delovno okolje in znanje, da bodo na delovnem mestu znali ravnati v primeru nesreče.

Usposabljanje bo izvedla strokovna delavka iz področja varnosti in zdravja pri delu iz podjetja Egal PB d. o. o..

Kdaj: četrtek, 20. 10. 2022, 10.00 do 11.00; preverjanje znanja bo potekalo po usposabljanju
Kje: preko spleta

PRIJAVA

 

Usposabljanje je skladno z določili 38. člena Zakona o varnosti in zdravju pri delu in 20. členom zakona o varstvu pred požarom obvezno za vse zaposlene, obnovitev za zaposlene pa mora biti znotraj dveh let.

Program usposabljanja:

◉ Usposabljanje za varno delo
– teoretične podlage varnosti in zdravja pri delu,
– splošni ukrepi in prva pomoč, poškodbe pri delu, poklicna obolenja,
– organizacija dela, nevarnosti na delovnem mestu (mehanske, električni tok, padci),
– zaslon – ergonomija, udeležba v cestnem prometu.
◉ Usposabljanje za varstvo pred požarom
– teoretične podlage varstva pred požarom,
– osnove gorenja, razvrstitev požarov, sredstva in oprema za gašenje,
– požarni red, preventivni ukrepi, postopki v primeru požara.

Delodajalec bo seznanjen z rezultati zaposlenih v fizični (in na željo delodajalca elektronski) obliki.

Cena usposabljanja je 15 EUR na osebo. Po potrjeni prijavi bomo organizaciji izstavili račun, ki ga boste plačali po udeležbi na usposabljanju.
➤ Povezavo do spletnega usposabljanja boste prejeli na dan dogodka.
➤ Delodajalci (društva, zasebni zavodi in druge nevladne organizacije) prejmejo potrdilo o udeležbi na usposabljanju in opravljanem preizkusa usposobljenosti.
➤ Prijave zbiramo do zasedbe 25 prostih mest.

PRIJAVA

 

***
Aktivnost sofinancira Ministrstvo za javno upravo iz Sklada za NVO.