Skoči na vsebino

Teoretično usposabljanje za varno delo in varstvo pred požarom (s preizkusom usposobljenosti)

Vabimo vas na Usposabljanje zaposlenih s področja varnosti in zdravja pri delu in varstva pred požarom, ki bo potekalo v ponedeljek, 22. junija 2020, ob 9.30 na spletu. Usposabljanje bo izvedla strokovna delavka iz področja varnosti in zdravja pri delu iz podjetja Egal PB d. o. o..

Usposabljanje je namenjeno zaposlenim ( novo zaposleni delavci in delavci, ki jim je preizkus usposobljenosti potekel) v društvih, zasebnih zavodih in drugih nevladnih organizacijah Osrednjeslovenske regije. Usposabljanje je skladno z določili 38. člena Zakona o varnosti in zdravju pri delu in 20. členom zakona o varstvu pred požarom obvezno za vse zaposlene, obnovitev za zaposlene pa mora biti znotraj dveh let.

➤ Udeleženci prejmejo potrdilo o udeležbi na usposabljanju in opravljenem preizkusu usposobljenosti.

➤ Na spodnji povezavi zbiramo informativne prijave za udeležbo na usposabljanju in opravljanje preizkusa! Po oddani prijavi vas bomo kontaktirali.

INFORMATIVNA PRIJAVA

 

Program usposabljanja:

◉ Usposabljanje za varno delo

  • teoretične podlage varnosti in zdravja pri delu,
  • splošni ukrepi in prva pomoč, poškodbe pri delu, poklicna obolenja,
  • organizacija dela, nevarnosti na delovnem mestu (mehanske, električni tok, padci),
  • zaslon – ergonomija, udeležba v cestnem prometu.

 

◉ Usposabljanje za varstvo pred požarom

  • teoretične podlage varstva pred požarom,
  • osnove gorenja, razvrstitev požarov, sredstva in oprema za gašenje,
  • požarni red, preventivni ukrepi, postopki v primeru požara.

 

Med izvedbo usposabljanja bo opravljen tudi teoretični preizkus usposobljenosti udeležencev. Strokovni delavec bo znanje zaposlenih preverjal preko odgovorov na vsebinsko zastavljena vprašanja.

Po izteku webinarja bo strokovni delavec pripravil evidenco udeležencev, zastavljenih vprašanj in odgovorov, ter na podlagi slednjih ocenil ustreznost pridobljenega znanja, ki je obenem podlaga za pripravo potrdila o usposobljenosti za varno delo in varstvo pred požarom. Udeleženci ob prijavi izjavljajo, da bodo preizkus usposobljenosti, ki bo izveden v okviru teoretičnega usposabljanja za varno delo in varstvo pred požarom, izpolnjevali samostojno. 

Delodajalec bo seznanjen z rezultati zaposlenih v fizični (in na željo delodajalca elektronski) obliki.

Usposabljanje bo potekalo na spletu, preko ZOOM-a.
Udeleženci morajo imeti možnost uporabe mikrofona, zaželena (ne pa tudi nujna) je uporaba kamere.

Udeleženec mora biti prisoten celotno predavanje (90 minut) ter opraviti teoretični preizkus znanja.

INFORMATIVNA PRIJAVA

 

➤ Cena usposabljanja je 15 EUR na osebo. Ob prijavi bomo organizaciji izstavili račun, ki ga boste plačali pred prihodom na usposabljanje. Usposabljanje je namenjeno izključno predstavnikom nevladnih organizacij Osrednjeslovenske regije.

➤ Delodajalci (društva, zasebni zavodi in druge nevladne organizacije) prejmejo potrdilo o udeležbi na usposabljanju in opravljanem preizkusa usposobljenosti.

Prijave zbiramo do zasedbe 20 prostih mest.