Skoči na vsebino

Spremljanje in vrednotenje projektov

Delo nevladnih organizacij neizbežno zajema tudi spremljanje in vrednotenje – ne le projektov in programov, ampak tudi organizacije kot celote. S tem pripomorete k izboljševanju vaših programov in dejavnosti ter napredujete kot organizacija.

Na spletni delavnici v treh delih boste spoznali:

  • kaj je namen spremljanja in vrednotenja
  • ključne pojme
  • kako oblikovati dober sistem spremljanja in vrednotenja: od postavljanja ciljev in kazalnikov do metod za njihovo spremljanje
  • kako načrtovati aktivnosti za spremljanje in vrednotenje
  • različne kvalitativne in kvantitativne metode za zbiranje podatkov (vprašalniki, ankete, opazovanje, intervjuji …) in kako si lahko pomagamo s participativnimi metodami
  • kako si določiti cilje na ravni projekta, programa in organizacije in kako jih spremljati
  • kako meriti učinke in spremembe.

Celotna delavnica bo potekala preko Zooma. Posamezno srečanje bo trajalo uro in pol in bo sestavljeno iz teoretičnega dela ter povratnih informacij o nalogah, ki jih bodo udeleženci opravili med enim in drugim delom.

Število udeležencev je omejeno na 15 organizacij. Iz posamezne organizacije lahko sodeluje več oseb, a le v primeru, da se bodo naloge opravljale skupaj.

>>> Več informacij in prijava