Skoči na vsebino

Javni razpis: Sofinanciranje programov humanitarnih dejavnosti v občini Vodice za leto 2020 (Občina Vodice)

Razpisuje: Občina Vodice
Datum objave na spletu: 27. 12. 2019
Rok za prijavo: do 27. 1. 2020 do 23.59

 

Predmet javnega razpisa

Sofinancirajo se programi za doseganje plemenitih človekoljubnih ciljev, ki jih izvajajo humanitarne organizacije v obliki programov in storitev v neposredno korist posameznikov, in so namenjeni zlasti:

  • odkrivanju, spremljanju in lajšanju socialnih in psihosocialnih stisk in težav prebivalcev (družin, otrok, starejših),
  • zbiranju in razdeljevanju sredstev pomoči potrebnim,
  • preprečevanju poslabšanja socialnega položaja,
  • izvajanju drugih programov za ohranitev ali izboljšanje socialnega položaja ali zdravja prebivalcev,
  • ustvarjanju možnosti za čim bolj kakovostno in samostojno življenje posameznikov in za doseganje drugih človekoljubnih ciljev v skladu s svojimi pravili in programi,
  • zagovorništvu ogroženih posameznikov in družbenih skupin, z opozarjanjem in spodbujanjem javnosti, države in občine za načrtovanje in uresničevanje skupnih programov reševanja socialnih stisk prebivalcev.
Tags: