Skoči na vsebino

Javni razpis: Sofinanciranje društvenih dejavnosti v občini Vodice za leto 2020 (Občina Vodice)

Razpisuje: Občina Vodice
Datum objave na spletu: 27. 12. 2019
Rok za prijavo: do 27. 1. 2020 do 23.59

 

Predmet javnega razpisa

Predmet javnega razpisa je sofinanciranje izvajanja društvenih dejavnosti v Občini Vodice iz redne dejavnosti društev.

 

Pogoji za prijavitelje

Pogoji za sodelovanje na razpisu:

  • da je društvo registrirano za izvajanje dejavnosti skladno z Zakonom o društvih,
  • da ima društvo sedež na območju Občine Vodice,
  • da društvo ne kandidira na drugih občinskih razpisih ali na drug način prejema proračunskih sredstev,
  • da društvo deluje najmanj eno leto,
  • da ima društvo urejeno evidenco o članstvu in plačani članarini, kot to določa Zakon o društvih,
  • da društvo dejavnost opravlja na nepridobitni osnovi,
  • da društvo občinski upravi vsako leto redno predloži poročilo o realizaciji programov oziroma projektov, izvedenih v preteklem letu (društvo, ki kandidira prvič poročila ne predloži).
Tags: