Skoči na vsebino

Poti in stranpoti participativne priprave razvojnih dokumentov

Slovensko društvo evalvatorjev vabi na pogovor na temo “Poti in stranpoti participativne priprave razvojnih dokumentov” in sicer v ponedeljek, 19. 12. 2022, ob 17-19h, Predavalnica 8 na Fakulteti za varnostne vede, Kotnikova ul. 8, Ljubljana.

Splošna iztočnica pogovora:

»Opažamo, da v praksi prevladujeta dva postopka priprave razvojnih dokumentov: sistemski (normativno, analitično) in posvetovalni (participativno). Če postopek uporabi samo en pristop, razvojni dokument bodisi ne more biti dovolj demokratičen ali dovolj racionalen (po Arrowu). Iščemo rešitev, ki bi omogočila navzkrižno uporabo obeh postopkov. Pri tem izhajamo iz primerjave realističnega in relativističnega načina obravnave izzivov kompleksne družbe (po Staceyu). Prvi se zanaša na znanstveno utemeljene pristope (sistemske), drugo na participativne. Razvojnih izzivov v negotovih razmerah ne moreta razložiti sama. Potrebna je sredinska zastavitev, ki niha med sistemskimi in participativnimi postopki. Takšen postopek priprave razvojnih dokumentov je postznanstven oziroma evalvacijski.«
Uvodne diskusijske prispevke bodo podali:

  • Bojan Radej, SDE, “Razvojno programiranje v razmerah visoke negotovosti – med sistemskim in participativnim pristopom
  • Samo Jereb, nekdanji član evropskega računskega sodišča in nekdanji prvi podpredsednik slovenskega računskega sodišča: “Predstavitev Poročila Evropskega računskega sodišča o reviziji projekta LEADER iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja – problemi uveljavitve participativnega razvojnega načrtovanja
  • Jože Kos Grabar, ZUM d.o.o. Maribor in SDE bo predstavil izkušnje s participativnimi procesi v evropskem projektu “Future cities of Southern and Eastern Europe“.

Zahvaljujemo se:
– Fakulteti za varnostne vede UM za možnost brezplačne uporabe predavalnice.
– Zvezi ekonomistov Slovenije (predsedniku, dr. Nevenu Boraku) in Društvu urbanistov in prostorskih planerjev Slovenije za obveščanje javnosti o dogodku oziroma za udeležbo v razpravi.

Prosimo za prijavo udeležbe na sdeval@siol.net. Udeleženke in udeležence prosimo naj spoštujejo splošna zdravstvena priporočila NIJZ.

Gradiva: