Skoči na vsebino

Javni razpis za sofinanciranje programov za področje humanitarnih dejavnosti v Občini Trzin za leto 2020 (Občina Trzin)

Razpisuje: Občina Trzin
Datum objave: 7. 1. 2020
Rok za prijavo: do 31. 1. 2020 morajo prispeti na vložišče Občine Trzin

 

Predmet javnega razpisa

Javni razpis za sofinanciranje programov za področje humanitarnih dejavnosti  v občini Trzin je namenjen društvom in drugim neprofitnim organizacijam, ki v skladu z načeli prostovoljstva opravljajo humanitarne dejavnosti na območju občine Trzin in v korist občanov ter vključujejo prostovoljce iz občine kot svoje člane.

Upravičeni prijavitelji

Prijavitelji morajo izpolnjevati naslednje pogoje:

  • imajo sedež v Občini Trzin ali imajo sedež v drugi občini in je med člani vsaj 10 občanov občine Trzin oz. 5 članov, če gre za društvo ali organizacijo ene vrste kroničnih bolnikov ali 1 člana, če gre za društvo ali organizacijo posamezne vrste invalidov, ki združujejo člane s 100% invalidnostjo (paraplegiki, slepi ni slabovidni, gluhi itd.),
  • so registrirani v skladu z Zakonom o društvih,
  • imajo humanitarno dejavnost ali dejavnosti socialnega varstva opredeljeno v svojih aktih ali imajo status humanitarne organizacije, ki deluje v javnem interesu,
  • prijavljajo programe oz. projekte, ki so predmet razpisa in izpolnjujejo pogoje po tem pravilniku,
  • delujejo že najmanj eno leto,
  • imajo urejeno evidenco o članstvu in ostalo dokumentacijo, kot to določa Zakon o društvih,
  • dejavnost opravljajo na neprofitni osnovi,
  • so v preteklih letih izpolnjevali pogodbene obveznosti, če so bili financirani iz Proračuna Občine Trzin,
  • izpolnjujejo druge pogoje, predpisane s pravilnikom.
  • niso prejeli finančnih sredstev s strani Občine Trzin za sofinanciranje najemnine ne ne bodo kandidirali na ostalih razpisih Občine Trzin za isti namen v letu 2020.

 

Tags: