Skoči na vsebino

Javni razpis za sofinanciranje programov humanitarnih in invalidskih organizacij za leto 2020

Razpisuje: Občina Brezovica
Datum objave na spletu: 3. 2. 2020
Rok za prijavo: do 3. 3. 2020 do 12.00

 

Predmet javnega razpisa

Namen javnega razpisa je spodbujanje delovanja humanitarnih in invalidskih organizacij, ki izpolnjujejo pogoje in merila iz tega javnega razpisa, na območju občine Brezovica.

Upravičeni prijavitelji

Upravičenci do finančnih sredstev so:

 • organizacije, društva, združenja in zveze, ki so registrirane za izvajanje socialno-humanitarnih dejavnosti;
 • javni socialno-varstveni zavodi;
 • dobrodelne organizacije kot prostovoljne in neprofitne organizacije, ki jih z namenom, da bi reševale socialne stiske in težave občanov, ustanovijo posamezniki v skladu z zakonom;
 • organizacije za samopomoč kot prostovoljne in neprofitne organizacije, ki jih ustanovijo posamezniki v skladu z zakonom, da v njih izvajajo posebne socialne programe in storitve z namenom skupnega reševanja socialnih problemov občanov;
 • invalidske organizacije kot prostovoljne in neprofitne organizacije, ki jih ustanovijo invalidi ali drugi posamezniki v skladu z zakonom, da v njih izvajajo posebne socialne programe in storitve, utemeljene na značilnostih invalidnosti po posameznih funkcionalnih okvarah.

Za izvajalce programov se po tem pravilniku ne štejejo organizacije, registrirane na podlagi Zakona o gospodarskih družbah.

Izvajalci morajo izpolnjevati tudi naslednje pogoje:

 • sedež v občini Brezovica ali vsaj 3 člani, uporabniki ali prostovoljci, ki so občani občine Brezovica;
 • program ali projekt se izvaja na območju občine Brezovica ali izven nje, če v njem aktivno sodelujejo občani občine Brezovica;
 • nimajo neporavnanih obveznosti do občine;
 • da so registrirani in delujejo najmanj eno leto;
 • da imajo urejeno evidenco o članstvu, razen za javne socialno-varstvene zavode;
 • da dejavnost opravljajo na neprofitni osnovi.
Tags: